Фрийлансърът и защитата на авторски права

Почти всяка професия е свързана с творчество, със създаване на оригинално съдържание под една или друга форма. Дали това ще е уебстраницата, с която работите или представително портфолио, дали ще са снимки, статии или търговски оферти, всяко от тях е вид произведение на мисълта и интелектуална собственост и като такова има нужда от защита и признание. Докато при трудовите отношения грижа за опазването му има работодателят, като носител на авторските права, то фрийлансърът трябва да решава тези въпроси сам за себе си.

Що е право на интелектуална собственост

Това не е имущество на интелектуалци, а система от закони, които закрилят авторското право, търговските марки и географските означения, както и патентите и полезните модели. Най-просто казано правото на интелектуална собственост съдържа средствата, с които можем да защитим своята работа, творчество и тяхното разпространение в публичното пространство. Много често хората не се възползват от тези средства за действие или пък смятат, че за целта трябва да се обърнат към адвокат или специалист в авторското право, което в началото на фрийлансърския път им се струва скъпо и неособено нужно.

Всъщност нещата не са толкова сложни. Да, от адвокат или представител по интелектуална собственост може и да имате нужда, но едва ако е възникнал определен казус или проблем за разрешаване. Съществуват няколко прости стъпки, с които можете да осигурите защита на своите произведения. За да ги ползвате е нужно най-вече да познавате механизма на авторскоправната защита.

Как да ползвате защитата на авторското право

Вероятно е известно на всеки създател на ново, оригинално съдържание, че закрила по ЗАПСП получават произведения на науката, литературата и изкуството.
В предишната статия ви разказах за фрийлансър, който не бе предприел никакви предварителни стъпки за защита на работата си – нямаше договори с клиентите си, сайтът му беше без указания чие е съдържанието и кой е авторът му, освен това някои от качените в него снимки бяха с чужда авторска собственост. Фрийлансърът бе останал изложен на риск от кражба на съдържание и неправомерно използване на материалите му от други лица, както и на опасността, да се защити много трудно дори с помощта на адвокат.

авторско право, уебсайт, фрийланс, защита, свободна практика, уеб съдържание

Какви мерки е необходимо да вземете, за да защитите авторските права на произведенията си

За да ги илюстрирам по-добре, ще взема за пример като авторско произведение един уебсайт. Разбира се, тези мерки могат (и трябва) да се използват и за всяко друго произведение.

Мерките за защита са:
1. договор или друг правен документ за публикуване на страницата;
2. декларация за авторско съдържание и вид на правата;
3. отбелязване на авторството върху всяко произведение;
4. специална регистрация на домейн;
5. ползване на мерки за защита на произведението/сайта от плагиатство.

Договор или друг правен документ за публикуване на страницата

Защитата на една уебстраница започва от момента на появяването на същата в Интернет. Всички знаем максимата „Пръв по време, пръв по право“ – авторското право възниква с появяването на произведението. Но – важно е какво се има предвид под „поява“. Ако е някоя картина или песен за любимата, на която се наслаждаваме само в домашни условия, то това по никакъв начин не е защитено произведение, защото не е публикувано. Възможно е да трябва да внимаваме за съседа, който, подслушал акордите, може би вече тича да регистрира първи сътворената от нас песен в Министерство на културата.
Затова в момента, в който поръчаме уебсайта си на дизайнер, трябва да извършим първата стъпка за опазване на авторското му съдържание – задължително да сключим договор със специалиста, който го създава. Този договор е първото отбелязване на появата на сайта ни. Ако го създаваме изцяло сами – тогава може да направим декларация за авторство, която да публикуваме в самия него.

Декларация за авторско съдържание

Следващата стъпка е свързана със заявяването на авторството.
Върху всяко произведение е нужно да бъде заявено име, подпис, знак или лого на автора, които ще покажат несъмнено и необоримо произхода на творбата.

Тук декларацията за авторство е задължителна – може да бъде в разширен или съкратен вариант. Задължителният минимум е да се посочи името и вида запазени права – всички (за което може да използваме и знака ©), или друг вид – GNU, Creative Commons, etc. Тя трябва да бъде качена на видно място на всеки раздел от сайта, така че да не може да бъде пропусната.
При платформите с по-широка функционалност, като търговски сайтове например, се използват и общи условия на страницата. Те включват по-широк кръг защита, като се явяват вид договор между уебплатформата и потребителя. По този начин той се запознава и приема и други видове условия и права, освен авторските.

Отбелязването на авторството върху всяко произведение

Всички сме виждали как става това на сайтовете за фотографии – всяка снимка има воден знак – логото или името на автора. Това може да се приложи към всеки вид продукт, независимо от неговите характеристики. Много важно е да бъде отбелязано, за да няма частични кражби.

Специална регистрация на домейн

Това е четвъртата стъпка за защита.
За разлика от другите средства на защита на интелектуалната собственост, авторските права не са уредени с регистрационни режими у нас. Патентите, полезните модели и търговските марки например се регистрират в Патентното ведомство, а артистичните групи, албуми и песни подлежат на регистрация в Министерство на културата.

В Европейския съюз (за разлика от уредбата в САЩ) авторскоправна защита обаче се търси само по съдебен ред, след извършено нарушение.

Един начин за регистрация, която ни дава възможност да прескочим до голяма степен съдебните дела е регистрацията на домейн с разширение .bg. Регистър.бг извършва вписване на тези домейни, и данните от него могат да бъдат използвани за доказателство, или противопоставяни на трети лица.

Все пак, ако държим, има и друг начин да регистрираме авторското си произведение – чрез вписване в Американското Авторскоправно Ведомство (US Copyright Office). Тъй като регистрацията е в сила за всички държави, страни по Бернската конвенция за закрила на интелектуалните произведения, защитата на творбата ни ще обхване и България, както и още 165 държави по света (към 2012 г.).

Ползване на мерки за защита от плагиатство

Петата мярка е всъщност поредица от средства за защита на сайта/произведенията ни от възможни кражби на съдържание.
Ако сме извършили всичко дотук, то имаме сериозно защитена страница. Но все пак това не означава да изоставим всяка бдителност. Можем да вземем предохранителни мерки, като приложим различни програми, които пазят съдържанието ни от кражба – забраняват копирането, отравят копирания текст, внасят линк в продукта/снимката и др. Разбира се те няма да свършат работата по защитата без наше дейно участие.
Участието ни не означава да се превърнем в подозрителни детективи и да ровим непрекъснато из интернет. Добре е просто да правим проверка понякога къде и как се разхождат части от нашето творчество.

Има няколко начина за действие, ако открием нарушение, в зависимост от вида на защитата на произведението ни:

  • да се свържем с нарушителя, демонстрирайки основанията и доказателствата за авторство – запазена марка, договор, домейн.бг;
  • да подадем веднага известие за нарушение, известно като DMCA, до Google, за да деиндексират уебсайта на нарушителя;
  • да подадем сигнал в прокуратурата (например в СРП). В Наказателния кодекс на България са въведени няколко криминални състава, един от които преследва именно престъпленията срещу авторското право. Невероятно е колко много хора (и не говоря за нахални търговци) продължават да смятат, че могат да си „копипейстнат“ някоя картинка и да си я ползват спокойно. Добре е да бъдат ограмотени.

С прилагането на горните мерки произведението на един фрийлансър ще е едновременно обективирано и защитено в публичното пространство – ще види бял свят, а той ще е по-спокоен.

=======

Мирослав Моравски, адвокат, авторско право, фрийланс

Мирослав Моравски е адвокат и правен съветник в различни юридически области – търговско право, гражданско право и интелектуална собственост. Занимава се както с фирмени и авторскоправни казуси, така и със семейни и имотни консултации.
Завършил право в СУ „Климент Охридски“ през 2008 г., той е работил като юрисконсулт и адвокат към различни търговски дружества, нотариални и адвокатски кантори.

По думите му:

„Същината на правната работа е разбирането каква всъщност е истинската помощ, която мога да окажа на клиента си. Ценя на първо място човешкото отношение при разрешаването на един проблем, а не просто прилагането на юридическа техника или суха административност. Ще съм полезен и ценен не само с юридическите си познания и опит, но и с желанието си, и с един по-хуманен подход към работата.“

Имейл: myroslav.moravsky в gmail.com

Уебсайт: https://moravsky.wordpress.com/

Мобилен: +359 898 598030

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *