Авариен фонд – какъв размер ни е необходим, как да го натрупаме и къде да го съхраняваме

В предната статия засегнахме защо трябва да спестяваме, кога да започнем, за да се възползваме от ефекта на сложната лихва и приблизително какъв размер трябва да са спестяванията ни според житейския цикъл, в който се намираме.

 

Преди да започнем да спестяваме с каквато и да било друга цел, е задължително да се подсигурим с авариен фонд за непредвидени ситуации.

 

Аварийният фонд осигурява дългосрочна финансова стабилност и спокойствие и е гаранция, че ще можем да се справим с това, което ни предстои. Създаването му е с най-висок приоритет по отношение на спестяванията.

 

Заделяйте 30 лв седмично и за една година ще достигнете сумата от 1500 лв. Това често е достатъчно, за да покрие непредвиден разход. Аварийният фонд ще ви предпази от лихвата, която бихте платили за евентуален заем, от риска да попаднете в спираловидна задлъжнялост и от неудобството да искате пари назаем от хора от близкото  ви обкръжение.

 

Как да създадем авариен фонд

Всеки може да създаде авариен фонд, ако си е формулирал правилно целите и  следва подходящия план. Ето  6 съвета, които ще ви помогнат.

 

1. Проследете и оптимизирайте месечните си приходи и разходи
Ако не знаете къде отиват парите ви, проследете ги за 1 месец. Има много приложения за телефони или използвайте ексел. Събирайте касовите бележки и в края на деня съвсем схематично, без да изпадате в детайли, ги нахвърляйте в съответните категории – дрехи, храна, транспортни, забавления, подаръци, обучение и т.н. В края на месеца ще видите каква сума сте похарчили за съответната категория и може да помислите за оптимизирането на разходите по дадено перо. Понякога не си даваме сметка за това, колко се натоварва бюджетът от малките, ежедневни разходи.

 

Ако пропуснете ден, в който да опишете разходите си – това не би изкривило много картината, така че не се отказвайте само защото не сте били максимално точни.

 

спестявания, авариен фонд, фрийланс, фрийлансър, собствен бизнес, свободна практика, Иванка Могилска, Ива Ангелова

 

2. Поставете си цел за спестяванията
За едно домакинство е препоръчително да има два аварийни фонда. Те са различни по размер, с различно предназначение и с различен начин на съхранение.

 

2.1   По-малкият авариен фонд би трябвало да покрие от един до три месечни разхода. Той е предназначен за реакция към непредвидени случаи като: ремонт на дома или автомобила, здравословен проблем, изискващ финансов ресурс, покупка на необходима вещ за домакинството,  пътуване и др.

 

Този фонд следва да е максимално ликвиден и леснодостъпен. Може да се съхранява в самия дом (ако не е в голям размер) или в разплащателна сметка/банков едномесечен депозит. Идеята е, че трябва да можете да ползвате парите си в случай на спешност, без това да води до финансови загуби под формата на такси и наказания за нарушени договори.

 

2.2   По-големият авариен фонд би следвало да покрива от шест до дванадсет месечни разхода на домакинството и е предназначен да поеме нуждите в случай на оставане без доходи – било то по желание или принудително.  Този финансов буфер дава достатъчно време на търсещия работа да не прибързва с приемането на неподходящи предложения, а да изчака, обмисли и прецени кое е най-доброто за него в дългосрочен аспект.

 

Тъй като този фонд не се налага да бъде ползван често и незабавно (не напускаме работа от днес за утре, а обикновено с някакъв период на предизвестие ), то би могъл да се съхранява в инструмент със срок 1-3 месеца или дори по-дълъг. (Виж т.5)

 

3. Направете си план за спестяване 
 След като сте поставили целта – размера на аварийния фонд, следва да направите план как да го постигнете чрез специфични и измерими стъпки. Например да спестявате допълнителни 300 лв. през следващите 12 месеца, с които да го запълните.

 

4. Придържайте се към плана си
Веднъж след като сте си определили стратегията, придържайте се към нея.Това понякога е най-трудната част. Ако целите ви са реалистични и постижими, ще ви е лесно. Удобен начин да не нарушите, това което сте си обещали, е да спестявате автоматично. Задайте нареждане на банката си да прави  автоматичен трансфер на сумата, която искате да заделяте от текущата към спестовната сметка или фонд. Разделяйте спестените средства от текущите и ги ползвайте само за непредвидени случаи.

 

спестявания, авариен фонд, фрийланс, фрийлансър, собствен бизнес, свободна практика, Иванка Могилска, Ива Ангелова
5. Изберете начин за съхранение на аварийния фонд
Средствата от по-големия авариен фонд също трябва да бъдат ликвидни, макар и не в такава степен като тези от малкия авариен фонд. Трябва да можете да ги подсигурите лесно, в брой, при най-малко разходи.

 

Това автоматично поставя начело в начините на съхранение текущите разплащателни сметки и краткосрочни депозити и на дъното на класацията – срочни застраховки живот, недвижими имоти, инвестиции в акции и ценни метали.

 

Аварийният фонд не трябва да е инвестиран в инструмент с рязко колебание в цените, тъй като при евентуален срив на цената точно в момент, в който са ни необходими средствата, ще реализираме загуба от обръщането им в брой. Златото и ценните метали са волатилни. До известна степен такива са и недвижимите имоти и акциите.

 

Средствата от аварийния фонд трябва да са защитени.
Ако съхранявате аварийния си фонд вкъщи и се случи пожар или обир, то в момент, в който най-силно ще имате нужда от спестените си пари, няма да можете да разчитате на тях.
Преди всичко аварийният фонд трябва да е на безопасно място и да е леснодостъпен.

 

Добър вариант е краткосрочен депозит или консервативен взаимен фонд, който има относително ниска волатилност. При по-висока сигурност на доходите за дълъг период от време, може да се помисли и за инвестирането им в балансиран взаимен фонд.

 

6. Възстановете използваните суми
След като се е наложило да ползвате аварийния си фонд, първата ви цел е да го възстановите до първоначалния му размер. Т.е. повтаряме цикъла от т.3 – определяме каква сума месечно да заделяме, за да компенсираме похарченото.

 

спестявания, авариен фонд, фрийланс, фрийлансър, собствен бизнес, свободна практика, Иванка Могилска, Ива Ангелова

Няколко трика, с които да направите по-лесно и изпълнимо спестяването

 

1. Начини на спестяване
Освен на равни, регулярни вноски, може да отделяте суми според номера на седмицата .
В годината има 52 седмици. Спестявайте такава сума, която отгваря на седмицата:през 1-та седмица – 1 лев, през 2-та– 2 лева …….на 52 седмица – 52 лева.
Така общо спестената сума за годината би била 1400 лв.

 

Ако ентусиазмът и дисциплината в началото на годината са  по-силни, бихте могли да обърнете – през 1-та седмица да спестявате 52 лв., през 2-та – 51 лв. и през последната седмица – 1 лв.

 

!Това е добър начин за спестяване при нерегулярни месечни доходи. Според размера на  приходите, които сте получили за конкретния месец, отделяте такава сума, която можете да си позволите и отбелязвате, че за тази седмица вече е заделена вноската. Така може да избирате дали да спестявате 1 лв., 20 лв. или 50 лв.

 

2. Бюджетирайте

Когато получите приходите си, заделете 10 – 20 % за себе си.
От останалите  80-90 % отделете необходимата сума за неизбежните разходи – ток, вода, телефон, вноски по кредити, застраховки, данъци, такси по обучение и други, които ви е известно, че ще направите през месеца.
Определете си 10 % за непредвидени разходи, каквито винаги има.
Останалата сума разделете приблизително на дните на месеца, за да имате психологическа нагласа за размера, който не е препръчително дневно да превишавате, ако не искате да навлезете в „червената зона“ на недостиг.

 

спестявания, авариен фонд, фрийланс, фрийлансър, собствен бизнес, свободна практика, Иванка Могилска, Ива Ангелова

3. Първо платете на себе си

Всеки знае, колко трудно е да спестяваш, когато първо платиш всички сметки– на практика е дори невъзможно. Затова най-добрият начин е да платите ПЪРВО на себе  и после останалите сметки. Само по този начин бихте могли да спестите пари.
Защо е така ? Защото разходите имат свойството да се простират до целия размер на приходите. Много хора, които са имали увеличение на доходите си, могат да потвърдят, че допълнителното спестяване, което са очаквали да натрупат вследствие на повишените приходи, така и не се е случило. Когато нарастват приходите, нарастват и разходите. Заради това, никога няма да спестите пари, ако не плащате първо на себе си.

 

Да плащате първо на себе си има психологически ефект, който надхвърля финансовото измерение на парите. Тази техника дава усещането, че сте възнаградени за часовете и дните прекарани на работа и неутрализира чувството за неудовлетвореност от твърде многото време и енергия, които сте отдали на професионалния си живот.
Част от сумата, която си плащате, да е предназначена лично и само за вас.

 

Каква да е целта на това плащане ?
 Това вие ще решите.
Важно е, да е нещо лично и да ви кара да се чувствате добре. Може да е с цел дълго пътешествие или малко бягство през уикенда. Или за курс по изкуство,  с което винаги сте искали да се занимавате, но никога не сте намирали време или средства. Това би било и арт терапия и откъсване от ежедневието. Може да похарчите парите за мода, кулинарни преживявания.
Каквото и да е, трябва да е в някакъв смисъл егоистично и да ви поглези.
Разбира се, няма нищо лошо в това и само да инвестирате спестяванията си и да им позволите да нарастват, ако това е, което ще ви достави удоволствие. Изборът е изцяло ваш.

 

4. Благотворителност

 

Отделете сума за благтворителност. Изберете си кауза и дарявайте ежемесечно някаква сума. Може да е 5-10 лв. на месец или дори само SMS.

 

Мисълта, че част от средствата ни отиват за такава цел, ни напомня, че има хора, много по-нуждаещи се от нас и ни кара да сме благодарни на това, което имаме. А и ни мотивира да се стремим към повече, за да можем да помагаме повече.

 

Ако всичко това е ново за вас, ще са необходими няколко месеца, докато свикнете да го правите и да се превърне в нещо колкото лесно, толкова и осъзнато необходимо.
 Това, което отличава финансовия успех от финансовите провали, е дисциплината. Понякога ще има отклонения от предначертания бюджет, но ако има финансов план, тези малки нарушения  няма да повлияят  пагубно на дългосрочната финансова стратегия, която сте си определили.

 

В следващата статия ще разгледаме в какви инструменти можем да инвестираме спестяванията си, след като сме се подсигурили с необходимите средства в двата аварийни фонда.

Използвани материали от :

Saveandinvest.org – Start an emergency fund.
The Simple dollar – Principles of a healthy emergency fund.

========================

 

Ива Ангелова е дипломиран финансов консултант към ИДФК –Институт на Дипломираните Финансови Консултанти. Изготвя индивидуален финансов план за постигане на житейски финансови цели. Консултира в областта на личните финанси: оптимизиране на личен и семеен бюджет, спестявания, инвестиции, застраховки, данъци, кредити, анализ и сравнение на финансови инструменти.
От 2015 година е кредитен консултант къмКредитланд.
Съдейства за намиране на най-добри условия по предстоящи кредити или рефинансиране на настоящи. Офертите се подбират и сравняват от 15 най-големи банки, опериращи на Българския банков пазар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *