2 стъпки, задължителни за гладката комуникация с нови клиенти

Когато за първи път боядисва яйца, синът ми беше на около две години и половина. Няколко дни предварително го подготвях за тази дейност. Обяснявах защо и как се боядисват и какво ще правим ние двамата. Той беше много въодушевен. В съботата преди Великден сварих яйцата, разтворих боите, преоблякох мъника с по-стари дрехи и започнахме.

Той взе първото яйце. Огледа го. Замахна и го удари с все сила в ръба на масата. Огледа доволно пукнатините по черупката и без да обръща внимание на удивено-възмутените ми възгласи го пусна в буркана с червена боя. Леко изнервена, обясних отново какво трябва да направи. Изглеждаше като да ме е разбрал.пк

Взе второ яйце и със същия замах го удари в ръба на масата. Огледа къде и как се е напукало и го пусна в буркана със синята боя. Отворих уста да му се скарам, но се спрях, защото:

  • той изглеждаше доволен и уверен, че е направил всичко както трябва – по-рязка реакция от моя страна щеше да го учуди, обърка и най-вече, можеше да го откаже от опитите да боядисва яйца;
  • грешката, че не съм обяснила достатъчно разбираемо, че съм надценила възможностите му към момента и че не съм му показала какво се прави преди да го пусна да боядисва сварените за Великден яйца, си беше моя.

Хванах му ръката, взехме заедно едно яйце и внимателно го пуснахме в боята без преди това да го блъскаме в масата. После успешно повтори упражнението сам.

Какво общо има това с комуникацията с клиенти

свободна практика, комуникация с нови клиенти, фрийланс

Най-често клиентите са толкова боси в твоята област, колкото е две годишно, изправено пред буркани с разноцветна течност и варени яйца. Отговорността за гладката комуникация помежду ви е твоя. Независимо колко надълго и нашироко си обяснявал процеса на работа и кое защо се прави, преди да пристъпиш към изпълнение на задачата, трябва да:

  1. провериш дали клиентът е разбрал това, което ти си му обяснил или е запомнил малко оттук, малко оттам и има нереалистични очаквания;
  2. дадеш примери, от които да става ясно и недвусмислено кое как и защо се прави именно както настояваш ти, а не клиентът.

Разбира се, важно е да поддържаш добрия тон през цялото време, за да не откажеш човека.

Превърни тези две стъпки в част от общуването си с нови клиенти. Ще се изненадаш колко по-безпроблемно ще протича съвместната ви работа. 

Блогът излиза в почивка до 13 май, когато дизайнерът Люба Попова ще отговаря на твоите въпроси. Абонирай се за „Свободна практика“ и получавай всеки понеделник полезни статии на тема фрийланс и ранен достъп до безплатните консултации със счетоводител, копирайтър и дизайнер.

Светли празници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *