Тест: Ефективно ли е съдържанието на твоя сайт?

Копирайтинг тест

Текстовете на сайта ти имат много функции – да събуждат интереса на посетителя, да го увличат, изкушават, убеждават, да го превръщат в читател, а след това и в клиент. Съдържанието на твоя сайт изпълнява ли всички тези задачи?

Провери като отговориш на 5 кратки въпроса:
(Всеки от тях ти носи максимум 5, минимум 0 точки.)

 

1. Текстовете насочени ли са конкретно към твоите клиенти? Отговарят ли на техните търсения, успокояват ли тревогите им?