Питай счетоводител #31

Използвай безплатната консултация със счетоводител, за да избереш най-подходящия за теб начин да упражняваш фрийланс дейност, да си изясниш заплетена счетоводна ситуация, да се информираш по счетоводни въпроси, за да вземеш адекватно решение за бъдещето си.

Счетоводителят Стефка Василева е наясно с особеностите на фрийланса, отварянето на Etsy магазин, работата с чуждестранни клиенти. Ще ти даде професионален съвет.

Напиши въпроса си в коментарите, тя ще отговори на първите 10 до понеделник вечер (24. 05. 2021).

===

Стефка Василева е счетоводител и собственик на фирма Accounting-S, която предлага цялостно счетоводно обслужване и счетоводни консултации. Нейни клиенти са фирми от малкия и средния бизнес и голям брой фрийлансъри.

Ако търсиш професионалисти, които са наясно с онлайн търговията, осчетоводяването на приходи от фрийланс платформи, данъците при работа с чуждестранни фирми и могат да те посъветват как е най-подходящо да упражняваш дейността си (като самоосигуряващо се лице, като фирма, като каква фирма), потърси ги за консултация и/или регулярна помощ на accounting_sofia[at]abv.bg

31 comments to “Питай счетоводител #31”
 1. Здравейте, искам да попитам, ako използвам платформата Useme за осчетоводяване и издаване на фактури за дейност с чуждестранни клиенти без да се регистрирам по ДДС, какви са моите задължения и отговорности към държавата? Какви данъци трябва да плащам? Трябва ли да се регистрирам в Регистър БУЛСТАТ и като самоосигориаващо се лице в НАП?
  Благодаря предварително!

  • Здравейте,
   Независимо от това каква платформа използвате, ако клиентите Ви са данъчно задължени лица от ЕС, задължително трябва да имате регистрация по ЗДДС.
   След като имате регистрация по ЗДДС всеки месец трябва да подавате справка декларация по ЗДДС.
   Независимо от това дали имате или нямате регистрация по ЗДДС, всеки месец трябва да подавате декларация образец 1 за дължимите осигурителни вноски.
   Отделно – след изтичане на първите три тримесечия от годината трябва да подавате декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължимия авансов данък за дохода, който придобивате през съответното тримесечие.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 2. Здравейте!
  Архитект съм и съм наета на трудов договор, но искам да се регистрирам като “свободна професия”, за да легализирам страничните си доходи по проекти.
  При положение, че за мен се внасят вече осигуровки, трябва ли и какви осигуровки да внасям аз за частната си практика?

  Благодаря предварително!

  • Здравейте,
   Когато работите по трудово праоотношение и получавате доходи като свободно практикуващ специалист, ако по трудово правоотношение Ви осигуряват на максималния осигурителен доход, няма да дължите допълнително осигурителни вноски през свободната практика. Ако по трудово правоотношение Ви осигуряват на осигурителен доход, различен от максималния такъв, то трябва да внасяте осигурителни вноски и когато имате дейност като фрийлансър.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 3. Здравейте,
  имам магазин в Etsy където предлагам до момента само дигитални продукти/ pdf файлове на схеми и др/.
  Мога ли в началото на следващата година да обявя получените доходи с Декларация чл.50 от ЗДДФЛ и достатъчно ли е? Сумите получавам един път месечно по банков път от Etsy. Има ли разлика ако продавам и предмети, а не само дигитални продукти.
  Има ли значение оборот/печалби за начина на отчитане, моля за конкретни насоки
  Работя си по трудов договор, нещата които продавам са резултат на хоби.
  Благодаря ви предварително!
  Бъдете здрава

  • Здравейте,
   Когато упражнявате дейност в Етси трябва да имате регистрация по ЗДДС – заради осъществяваната търговска дейност с данйчно задължено лице от ЕС (Етси са с регистрация в Ирландия).
   Относно това дали има значение за отчитането размера на оборота – не, няма значение. Важното е да се спазват законовите норми.
   И конкретно на зададения от Вас въпрос – не е достатъчно само да подадете декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, ако желаете дейността да бъде изрядна.

 4. Имам няколко въпроса:
  1. Самоосигуряващите лица (СОЛ) могат ли да се осигуряват за безработица?
  2. Как тълкувате чл.1, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ? Мога ли при възобновяване на дейността ми като СОЛ да променя осигуряването си и да се осигурявам и за майчинство? С коя декларация се прави това?
  3. Извършвам преводи за чуждестранни компании. Регистрирана съм по ДДС. В справката-декларация за ДДС и по-конкетно в дневника за продажбите къде трябва да попълня сумите от фактурите си към фирмите в ЕС и извън ЕС – в колона 22, колона 23 или някъде другаде?
  4. Когато създавам справка-декларация за ДДС и въвеждам фирма извън ЕС и посоча ИН на контрагента с 9-ки (както е според указанията към програмата), програмата ми дава грешка. Само при мен ли е така и нормално ли е това да ми дава грешка?
  5. Знам, че като СОЛ мога да се осигурявам върху избран от мен доход. А мога ли да се осигурявам всеки месец на реалния си доход? А когато е по-нисък от минималния – да внасям осигуровки за минималния. Така може ли?
  Надявам се да ми отговорите.
  Благодаря предварително.

  • Здравейте,
   1. Самоосигуряващите се лица не се осигуряват за риска базработица, защото те работят от свое име и за своя сметка;
   2. При възобновяване на дейността не можете да избирате на какъв осигурителен доход да се осигурявате текущо през годината. Това се прави с подаване на декларация по образец за промяна на осигуряването в срок до 31.01. всяка година. Текущо през годината нямате право да променяте осигуряването си.
   3. В справка декларация в колона 17 декларирате дохода, който е получен от клиенти, които са данъчно задължени лица от ЕС; а в колона 18 – дохода, който е получен от клиенти, които са данъчно задължени лица от ЕС. Това е валидно в зависимост от члена от ЗДДС, по който сте регистрирана.
   4. Да, нормално е;
   5. Да, авансово избирате дохода, на който да се осигурявате и ако се осигурявате на минималния осигурителен доход, с подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ трябва да направите изравняването на осигурителните вноски и да ги платите на базата на реално придобития доход. Можете да се осигурявате на минималния осигурителен доход, независимо от това, че през месеца ще получавате по-нисък доход.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

   • 1. “защото те работят от свое име и за своя сметка” – тук причинно-следствената връзка ми се губи. И при трудово правоотношение е така. За чуждо име никой не работи, както и за чужда сметка. Вярно е, че работодателят се възползва от труда на работниците си, но ако не получават “своята сметка” т.е. заплата, никой няма да работи. Не са ли работниците на трудов договор по-облагодетелствани? Това си е чиста дискриминация според мен.
    2. “декларация по образец за промяна на осигуряването” – коя е тази декларация, има ли номер? Искам да я подам електронно. Как да я намеря? Имате ли някаква идея защо само през януари може да се променя осигуряването? Каква е логиката зад това изискване?
    3. Не можах да разбера – и за двете колони сте написани “от ЕС”. Бихте ли уточнили? Регистрирана съм по чл. 97а, ал. 2.
    4. 🙂 ОК.
    5. Мисля, че не ми разбрахте въпроса – мога ли всеки месец да се осигурявам на различна сума (която получавам месечно според издадените ми фактури) – примерно за март 1500, за април 1200, май – 1000, юни 650 и т.н.

    • Здравейте,
     1. Според КСО:
     I. Самоосигуряващи се лица

     Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО).

     1. Лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация са:

     За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:

     На основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;
     За която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
     Като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2. (чл. 1, ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).
     Относно това дали е или не е дискриминация – не мога да взема отношение.
     2. Относно срокът за подаване на декларацията – това е законът. Декларацията се казва “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”. Също така можете да я срещнете като ОДК5.
     3. В колона 17 се посочва дохода, който получавате от данъчно задължени лица от ЕС; В колона 18 – доходите от данъчно задължени лица извън ЕС. Техническа грешка, извинявайте.
     4. Можете, да. Осигурителния доход (който всеки месец може да бъде различен) се посочва в Декларация образец 1.
     Поздрави и хубав празник!

 5. Здравейте, издавам фактура за нощувка във ваканционен апартамент, (част от апарт-хотел), закупен на името на фирма ЕООД с предмет на дейност “Туристическо настаняване”. Фактурата с 9% ДДС ли да издавам или с 20% ?

  • Здравейте,
   Когато издавате такава фактура при описаните от Вас данни, данъкът би следвало да е 9%.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 6. Добър ден! Благодаря Ви предварително за отделеното време и за услугата, която предлагате!
  Регистрирана съм в регистър Булстат като счетоводител (такава е дипломата ми) но досега не съм упражнявала дейност. Намерих потенциален клиент в ЕС, който обаче не е фирма а фл. Ще работя за него като виртуален асистент: ще му помагам да намери апартаменти, да ги купи, да ги ремонтира и да ги даде под наем. Тъй като той няма никакво време, аз ще се занимавам с адвокат, архитект, договори и т.н. С моята регистрация в Булстат като счетоводител, законът позволява ли ми да извършвам такива услуги или трябва да променя регистрацията си? Ако да, като каква трябва да се регистрирам?

  • Здравейте,
   Законово не е редно да имате регистрация за една дейност, а да упражнявате друга, коренно различна такава.
   Трябва да имате сключен договор за услуга между Вас и клиента Ви и с този договор да промените дейността, която в момента е в Регистър Булстат.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 7. Здравейте!Аз съм майстор занаятчия с удостоверение.Искам да си отворя магазин в Етси,но вече няколко счетоводителя ме убеждават да си правя фирма,не е ли по-удачно като занаятчия?

  • Здравейте,
   Мое мнение е, че е по-рентабилно да работите като занаятчия заради 40% нормативно признатите разходи, които можете да ползвате при изчисляването на дължимия данък.
   Също така трябва да имате и регистрация по ЗДДС.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 8. Здравейте!
  Търсих счетоводни консултации и попаднах на вашия сайт, като бях привлечен от името “Свободна практика”. Трябва в няколко изречения да обрисувам моят случай, за да мога да задам въпросите си. Художник съм, работил съм като уредник в галерия, учител по рисуване, изпълнявал съм поръчки за сценография в театъра, и киното, както и декорации в интериора на жилища. Трудовото ми обвързване е било под различна форма – постоянен, временен трудов договор, хонорар или само с устни уговорки. Напоследък работата ми е свързана с отделни поръчки за довършителни строителни работи и рисуване на декорация в интериора, реставрация на мебели и други. Работил съм тези дейности във фирма, но бих искал да ги изпълнявам самостоятелно и да не съм в така наречения сив сектор. Та, въпроса ми е какви са вариантите, защото предполагам, че са повече от един – дейност като фирма, като свободна професия, художник на свободна практика или друг вариант? Какви са предимствата и минусите им, за да мога да избера подходящият за мен? Както разбирате въпросите ми са съвсем преди счетоводството или по-скоро какво да бъде то. Прочетох, че консултацията е безплатна, но съм готов да си заплатя един изчерпанелен и актуален отговор. Също така бихте могли да ме насочите към определен сайт или литература, които биха ми помогнали за взимане на подходящите решения за мен.
  Предварително благодаря за отговора!

  • Здравейте,
   За да упражнявате всички дейности в една законова форма, то трябва да бъде през фирма. Трябва да регистрирате фирма, като предмета в на дейност да бъдат упоменати всички дейности, с които се занимавате. По този начин ще можете да отчитате приходите си легално и да внасяте дължимите осигурителни вноски и данъци.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 9. Здравейте, какво трябва да се направи за възтановяване на ДДС ( данъчен кредит) от покупка на имот? 1. Имота е закупен на името на фирмата, кояро е регистрирана по ДДС. 2. Подал съм справка-декларации със фактурата от покупката на имота. Трябва ли нещо друго на направя/ до подам, за да изискам възтновяване на ДДС-то?

  • Здравейте,
   За да имате право да възстановите данъчен кредит, трябва да влезете в процедура за възстановяване. След като подадете справка-декларация по ЗДДС, и впишете в съответната клетка сумата, която ще възстановявате, от НАП ще Ви изпратят искане за представяне на документи. Ще предоставите нужните документи и справки и те ще ги разгледат и възстановят данъчния кредит, ако всичко по сделката е наред.
   Поздрави!

   • Коя клетка? Виждам в “Раздел В,Г и Д”, полета:
    80. Съгласно чл.92, ал.1
    81. Съгласно чл.92, ал.3
    82. Съгласно чл.92, ал.4
    тези ли? и на кой месец ги попълвам 1-ви след сделката/покупката или 3-ти след сделката?

 10. Здравейте ! Много се радвам, че посетих сайта и като цяло, че предлагате подобен вид подкрепа. Ще се радвам да получа отговор на моите мистерии.
  Продавам в Etsy от около близо 3 години. За мое щастие нещата се развиха добре и регулярно получавам дивиденти.
  Не съм се регистрирал никъде. Нямам фирма. Не съм се регистрирал по член 97а.
  Искам да съм изряден платец към държавата, но не знам от къде да започна.
  -мога ли да упражнявам дейноста си без фирма ?
  – мога ли по друг начин да бъда изряден платец към държавата, без регистрация на фирма ?
  – могат ли от НАП да научат за тази дейност и да ми съставят санкция, ако не предприема мерки и в какъв размер ще бъде тя ?
  След новите разпоредби влизащи в сила от 1 юли 2021, трябва ли за да продаваме в етси да имаме фирма, или можем да продължим и без нея ?
  Понеже по новият закон за ДДС, праговете са променени и са сведени до 10 000 евро на територията на ЕС. Ако продаваме в САЩ например и реално стоките и услугите биват предоставени на други лица в САЩ, тогава този праг нас касае ли ни ?
  Аз го разбирам така, че ако имам оборот от 30 000$ като 25 000$ е ицяло и само в щатите, а другите 5 000$ са на територията на ЕС, то не е задължително да плащам ДДС и да се регистрирам в т.н (OSS -one stop shop)
  Въпросите са много, но ще съм много благодарен, ако проявите търпение и разбиране да ми отговорите, ако не на всички то поне на част от тях.
  Благодаря ви предварително ! Желая ви успех !

  • Здравейте. Следващата седмица ще пусна безплатната консултация със счетоводител за месец юни. Ще преместя въпроса ви там и ще получите отговор.

 11. Получух плащане по банков път за наем на помешение. Това как го отразявам в справка-декларацията по ДДС в”Дневник Продажби” ? Какво пиша в полето “3.Тип Документ “, в полето “4.Номер на документа” ?

 12. Здравейте, поисках ДДС за въстановяване ( попълнена кл.80 от СД ) и от НАП ми поискаха “Месечни оборотни ведомости за периода 01.04.2021 г. – 30.06.2021”. Какви са тези ведомости? Как се попълват/изготвят и има ли бланка за такъв документ?

 13. Здравейте, безплатните консултации за това лято приключиха. Счетоводителят и аз ще бъдем отново на линия от началото на септември.

 14. Здравейте!
  Назначена съм на договор във фирма, където ме осигуряват на минимална заплата. Искам да започна допълнителен бизнес, магазин за дрехи, които ще продавам в платформи, като инстаграм и фейсбук.
  Въпроса ми е, мога ли да правя продажбите, като физическо лице без фирма, като идеята ми е да подавам данъчна декларация всяка година?
  Също така, ако нямам фирма разходите, като реклами в платформите и закупуването на дрехи от производителите приспадат ли се от облагаемият доход, който дължа в края на годината?
  Става въпрос за малък бизнес с не много голям оборот, например 12000лв. на година.
  Ако не е възможно да го правя, като физическо лице без фирма, какво бихте ми препоръчали, като вариант?
  Благодаря!

 15. Здравейте. Блогът е в почивка до началото на септември. Безплатна онлайн консултация със счетоводител ще започне отново на 15. 09. 2021. Заповядайте да зададете въпроса си тогава. За съответната дата ще има нов пост. Хубаво лято!

 16. В края на месец 08, получавам фактура за ток с дата 23.07.2021. Месец 07 е затворен. Мога ли да я включа в Дневник продажби на справка-деклрацията по ДДС за месец 08 ?

  • Здравейте. Блогът е в почивка до началото на септември. Безплатна онлайн консултация със счетоводител ще започне отново на 15. 09. 2021. Заповядайте да зададете въпроса си тогава. За съответната дата ще има нов пост. Хубаво лято!

   • Аз си отговорих. Фактури ПОКУПКИ могат да се включват в следващи справки-декларации със закъснение до 12 месеца от датата на издаване на фактурата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *