Лица, упражняващи свободни професии – какво трябва да знаем

Ние питаме, счетоводна фирма P&L Consulting отговаря

В предишната статия Валентина Василева – от счетоводна къща P&L Consulting – беше така добра да отговори на въпросите ни, свързани с граждански договори, осигуряване, дължими данъци и подаване на данъчна декларация. Ако ти си фрийлансър, който иска да работи като самоосигуряващо се лице, днешната тема ще те заинтересува повече. Приятно четене.

Що е то свободна професия през призмата на данъчното законодателство?

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е дадено точно определение на дейностите: „Лица, упражняващи свободна професия” са: експерт-счетоводители; консултанти; одитори; адвокати; нотариуси; частни съдебни изпълнители; съдебни заседатели; експерти към съда и прокуратурата; лицензирани оценители; представители по индустриална собственост; медицински специалисти; преводачи; архитекти; инженери; технически ръководители; дейци на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователни агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци (ЕТ);
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

 

Регистрация и дерегистрация на лице, упражняващо свободна професия

Свободната професия всъщност изисква задължителна регистрация в 7 дневен срок от започване на дейността. Заявление по чл. 3, ал.1, т.9 се подава в Регистър Булстат към Агенция по вписвания. След като лицето бъди регистрирано му се издава идентификационна карта по БУЛСТАТ. Таксата за регистрация е в размер на 10.00 лв.

Всяка настъпила промяна следва да се заяви за вписване в 7-дневен срок. За прекратяване на извършваната дейност се подава заявление за заличаване на регистрация, с което се връща издаденото при регистрация идентификационна карта по БУЛСТАТ.

 

Самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са:

 • лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност;
 • лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
 • земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния.

 

Данъци и осигуряване на самоосигуряващо се лице

До 7 дни след започване на дейността е необходимо да се подаде Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в ТД на НАП по постоянен адрес на лицето. Прекъсване/възобновяване на дейност се заявява с подаване на същата Декларация.

Лицата, упражняващи свободни професии, доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки (очаква се отпадането им през 2015 г.). В осигурителните книжки се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, както и направените осигурителни вноски. Осигурителните книжки се получават и заверяват в териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Избор на месечната осигурителна сума не може да бъде по-малка от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (за 2015 г. той е 420 лв. или по скала съгласно облагаемия доход 2 години назад) и не по-голям от максималния доход. Всяка година самоосигуряващо се лице може да променя дохода.

Избралите да се осигуряват само за пенсия, внасят ежемесечно осигурителни вноски в размера, определен за фонд “Пенсии” (за 2015 г. той е 17,8% за лицата, родени след 1960 г. и 12,8% – за родените преди 1960 г.) както и за Здравно осигуряване (за 2015 г. 8%). Когато упражняващите свободна професия са избрали да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, освен вноски за фонд “Пенсии” внасят и осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” (общо за 2015 г. е 21,3% за лицата, родени след 1960 г. и 16,3% – за родените преди 1960 г.).

Дължимите осигуровки се внасят по сметка на бюджета до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Декларират се в същия срок с подаване на Декларация обр. 1 в НАП, която може да се подаде на място или по електронен път. Изравняване на авансово внесените осигурителни вноски с реалния облагаем доход от тази и други дейности, се извършва на годишна база с подаване на Годишна декларация за доходите на физически лица по чл.50 в срок до 30 април на следващата година. В същия срок се подава и Декларация обр. 6 за самоосигуряващи се лица за дължимите осигурителни вноски.

Ако дейността подлежи на различно данъчно облагане е възможно да попада в разпоредбите на патентен данък. В този случай преди започване на дейността трябва да се подаде Декларация за патент. Ако дейността  не е патентна, ще се дължат данъци по ЗДДФЛ. В този случай на тримесечие (до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври) трябва да подаде Декларация по чл. 55 (образец 4001) и да внесе авансов данък в размер на 10% върху реално придобития доход след приспадане на 25% нормативно признати разходи и дължимите осигуровки.

Лица, упражняващи свободна професия подлежат на регистрация по Закона за ДДС, ако са доставчик на услуги към данъчно-задължени лица от ЕС. В тези случаи регистрацията е по чл. 97а или задължителна по общия ред на ЗДДС.

Регистрираните като упражняващи свободнa професия лица не са длъжни да имат касов апарат и да издават касови бележки, но трябва да издават фактури за извършената работа.

Упражняващите свободна професия не са търговци по смисъла на ТЗ.

Ако извършват дейност в конкретен обект, в общия случай е необходимо разрешително за обекта, в случай че подлежи на такава регистрация.

На лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, при изплащане на възнаграждения за работа по договори с възложител (комисионни договори, договори за изработка, за поръчка и др.) не се внасят осигурителни вноски от възложителя на работата и не се удържат лични вноски от лицата.

Това са основни неща, които трябва да знаеш, ако искаш да работиш като самоосигуряващо се лице. Имаш повече въпроси? Трябва да се справиш с по-сериозни казуси? Свържи се с P&L Consulting. Това е счетоводна фирма, в която фрийлансърите получават експертна помощ, независимо дали става въпрос за еднократна консултация, еднократни счетоводни услуги или абонаментно обслужване. Екипът й е наясно с неволите и нуждите на хората на свободна практика и малките фирми.

Ще получиш адекватни съвети и професионална помощ. Добрият счетоводител е толкова важен за фрийлансъра, колкото и наличието на читави клиенти. Затова не се помайвай, а пиши на office.plconsulting@gmail.com.

Прегледай предишната статия: “Фрийланс, граждански договор, задължителни осигурителни вноски и данъци”

Очаквай следващата статия – “Кой е правилният избор: работа с граждански договори, упражняване на свободна професия, едноличен търговец или търговски дружество”.

15 comments to “Лица, упражняващи свободни професии – какво трябва да знаем”
 1. Изключително полезен материал, който много ми помогна! Имам само един допълнителен въпрос: Влучай, че имам трудов договор, по който съм осигурен на максимума, как стои въпроса с упражняването на свободната професия и регистрацията в НАП, декларациите и т.н. документация? Трябва ли изобщо да подавам декларация за самоосигуряващо се лице, като няма нужда да внасям осигуровки? Предполагам ще остане само годишна декларация за всички приходи и внасянето на ДОД.

 2. Здравейте Тик. Всички декларации се подават по абсолютно същия начин. Само ежемесечната декларация Образец 1 от тази година направиха опция да не се подава, в случай, че няма осигуровки за внасяне, Всички други декларации, регистрации и т. н. се правят, защото ако в един момент спреш да работиш на трудов договор, осигурен на максимума, автоматично започваш да внасяш осигуровки. Сходна информация, но по-разбираемо написана може да видите на линка по-долу. На него ще откриете и препратки към някои конкретни типове фрийланс услуги и техните специфики.

  http://smallbusiness.bg/freelancer

 3. здравейте,от доста време търся но не намирам отговор, като каква свободна професия мога да се регистрирам.Изработвам ръчно направени картички и албуми и всичко свързано с хартия,
  Благодаря предварително .

 4. Здравейте! На базата на прочетеното в тази статия и подробно проучване на различни тълкувания на Наредба Н-18 , се регистрирах в Агенцията като лице упражняващи свободна професия /маникюрист/ платих си патентния данък и поисках да регистрирам салончето в съответната община, където ми поискаха Свидетелство за регистрация на ФУ. Опонираха, че според чл.4 от наредбата не съм длъжна да имам такъв. Последва препращане, завършило с обаждане към националния телефон на НАП, от където му отговориха че съм длъжна да имам КА и не разбирам наредбата…. Моля за разяснение: аз ли нещо не съм разбрала или държавните служители са некомпетентни???
  Благодаря!

 5. Здравейте, имам следния казус:

  Работя на трудов договор и съм осигурен на максималния осигурителен доход. Имам граждански договори за преподавателски услуги към учебно заведение. Различни фирми ме търсят за провеждане на фирмени обучения, но не предпочитат граждански договори, искат фактури. Бих могъл да се регистрирам като свободна професия и да им издавам фактури.
  Има ли проблем при тази комбинация – трудов договор + граждански договори + фактури като свободна професия. При положение, че съм осигурен по трудовия договор на макс, какво ще трябва да плащам, какви декларации и колко често ще трябва да подавам? Разбира се, гражданските договори и фактурите по свободната професия няма да вървят всеки месец, ще има месеци, в които има такива и месеци, в които няма.
  Понеже въпросните ангажименти за фирмени обучения и съответно фактурите от името на свободната професия, няма да са редовни, има ли смисъл да се регистрирам като свободна професия преди такова събитие и да се дерегистрирам след това?

  Бклагодаря предварително!
  Поздрави,
  Иван Гешев

 6. Здравейте. Към момента отговори на коментари по счетоводни въпроси и безплатни счетоводни консултации се провеждат на всяко 15-то число от месеца. Публикувам пост в поредицата “Питай счетоводител”, под който хората могат да зададат въпросите си. Първите 10 коментара получават отговор. Следващата консултация е на 15. 04.

  Ако не искате да чакате дотогава, може да се свържете със счетоводителя Стефка Василева (accounting_sofia@abv.bg или на 0896869588) за платена консултация или да прегледате отговорите ѝ на въпросите в поредицата “Питай счетоводител”, мисля че там ще намерите част от информацията, която ви интересува.

 7. Здравейте имам един въпрос
  възможно ли е като лице на свободна практика да се командировам в чужбина …и ако да… за каквъв период ?

 8. Здравейте, в момента няма счетоводител на разположение, който може да ви отговори. Безплатната консултация за този месец ще се проведе на 16. 03 в рубриката “Питай счетоводител”. Ако искате, мога да преместя въпроса ви там, ще получите отговор, но чак в средата на месеца.

 9. Благодаря ви за отговора
  бихте ли преместили въпрос в указаната от вас рубрика.
  бих желал да получа отговор на въпроса.

 10. За кандидатстване за кредит,банката иска да представя ОПР.Упражнявам свободна професия-адвокат.За първо и трето тримесечие съм представила декларации за авансово внесен данък.За доходите от 2019г. съм представила ГДД.За банката това не е достатъчно иска да представя ОПР.Всички обяснения ,че не съм задължена по закон,вкл че и облагането и отчитането става по ЗДДФЛ се оказаха неразбрани.

  • Здравейте, преместих коментара ви ето тук – вече тук се провежда безплатната консултация със счетоводител и тук може да очаквате отговор до събота вечер. Виждам обаче, че сте описала ситуацията без да зададете конкретен въпрос. За да ви бъде счетоводителката максимално полезна, може да допълните коментара си. https://svobodnapraktika.com/pitai-schetovoditel-22

 11. Здравейте!
  Имам арт магазинче и искам да работя с автори на консигнация. Част от тях имат регистрация като артисти или занаятчии, но някои – не. Въпросът ми е: Как да бъда законово изрядна, взимайки произведения от физически лица без каквато и да било регистрация. Ясно ми е, че е деликатен въпросът, но за много артисти е непосилно да плащат данъци и осигуровки при нисък и често нулев доход. Благодаря!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *