Отстъпка от данъка за довнасяне до 31 януари

Напомняме ти, че имаш време до 31 януари да подадеш данъчната си декларация по електронен път и да получиш 5% отстъпка от данъка за довнасяне.

Ако си наясно с всички детайли и условия, остава само да намериш време да попълниш и подадеш декларацията. Ако идея си нямаш за какво говоря или само смътно се досещаш, прочети разясненията на Стефка Василева.

! Важно. Безплатна, онлайн счетоводна консултация ще има този петък – подготви си въпрос.

 


Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ

Декларацията, с която всеки гражданин на страната определя дължимия на държавата данък. Той се изчислява върху общата годишна данъчна основа за доходите, придобити през предходната година.
В България доходите се облагат с плосък данък от 10%, а данъкът на едноличните търговци е 15%.

данък, отстъпка от данъка, декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ, фрийланс, Стефка Василева

Кой подава декларация за доходите

Всяко физическо лице, гражданин на страната, което през предходната година:

 • получило e доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ;
 • иска да ползва данъчни облекчения;
 • плащало e патентен данък;
 • има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач;
 • давало е или e получавало заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните 5 години;
 • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина; 
 • придобило е доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

 

Какъв е срокът за подаване на декларацията

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът. 

 

Как да получа отстъпка от данъка

За да ползваш 5% отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., трябва да отговаряш на всички условия, изброени по-долу:

 • подаваш годишната си данъчна декларация по електронен път до 31 януари на следващата година*;
 • нямаш подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията; 
 • данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година*.

* Имаш време да подадеш данъчната си декларация онлайн и да внесеш данъка до 31. 01. 2019, за да ползваш 5 процентното намаление.


Безплатна, онлайн, счетоводна консултация със Стефка Василева ще има този петък – 18. 01. Включи се или сподели с приятел, който има нужда от счетоводна помощ.

===

счетоводител, свободна практика, фрийланс, фрийлансър, данъци и осигуровки, accounting-sofia.comСтефка Василева е счетоводител и собственик на фирма Accounting-S, която предлага цялостно счетоводно обслужване и счетоводни консултации. Нейни клиенти са фирми от малкия и средния бизнес и голям брой фрийлансъри.

Ако търсиш професионалисти, които са наясно с онлайн търговията, осчетоводяването на приходи от фрийланс платформи, данъците при работа с чуждестранни фирми и могат да те посъветват как е най-подходящо да упражняваш дейността си (като самоосигуряващо се лице, като фирма, като каква фирма), потърси ги за консултация и/или регулярна помощ на accounting_sofia[at]abv.bg

2 comments to “Отстъпка от данъка за довнасяне до 31 януари”
 1. Здравейте,

  Аз съм самоосигуряващо се лице (свободна професия/БУЛСТАТ регистрация).

  1. През 2018 г. се осигурявах на основа 510 лв. (ДОО 14,80 %, ДЗПО 5% и здр. осигуряване 8 %). Правилно ли съм се ориентирала, че тази година има промяна в основата – 560 лв. А процентите, кодовете и банковите сметки за плащане се запазват непроменени?

  2. По отношение на годишния данък – все още ли е задължително да заплащам авансови вноски за първите три тримесечия (при наличен доход) и да подавам декларации за тези авансови вноски?

  3. Има ли промяна при подаването на декларация образец 1 (Данни за осигуреното лице) – подаване веднъж годишно с код 22 до 20.02.2019 г.?

  4. От няколко години не съм попълвала и заверявала трудовата и осигурителната си книжка. Може ли това да се направи впоследствие наведнъж за всички минали години при счетоводна фирма?

  Благодаря предварително.
  Кремена Михайлова

  • Здравейте,
   Отговорих на въпросите Ви под поста “Питай счетоводител”.
   Поздрави!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *