Кратък седмичен коментар, 1

.
Отнасяй се към бизнеса на клиента си като към свой. Комиксът се казва I love my job. Ако не си разглеждал Savage Chickens, препоръчвам ти да се коригираш. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *