Как да работя с контрагенти от чужбина – тълкуване на член 97а от Закона за ДДС

„Чужбинското ДДС“ е името на лепкаво чудовище от мъгла, което причаква търпеливо всеки фрийлансър на някой завой по професионалния му път. Аз поне така си го представям, когато получавам отчаяни въпроси от колеги по темата.

Победи чудовището преди дори да се е сетило да те нападне – прочети кога трябва да се регистрираш по ДДС, ако работиш с чуждестранни клиенти. Статията е на чудесната Стефка Василева. Върни се в блога този петък, за да ѝ зададеш и своя счетоводен въпрос в рубриката „Питай счетоводител“. Първите 10 коментара ще получат отговор.

Успешна седмица!

=====

Много фрийлансъри и собственици на фирми, които до момента нямат регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) смятат, че този закон не ги касае, защото не са достигнали оборота, при който е задължителна регистрация. Истината е, че има много голяма вероятност за даденото лице да е възникнало задължение за регистрация още преди да е направило каквото и да било.

 

свободна практика, ДДС чужбина, ЗДДС, чл. 97а, Стефка Василева, фрийланс, фрийлансър

В кои случаи съм длъжен да се регистрирам по член 97 а от ЗДДС?

Регистрацията по член 97 а от ЗДДС е специфичен случай на регистрация по ЗДДС. Най-общо казано на регистрация по този член подлежи:

  • всяко физическо или юридическо лице, което получава облагаеми услуги от чуждестранни фирми, установени на територията на Европейския съюз или в трети страни (член 97 а, ал. 1 от ЗДДС);

Например:
Аз съм данъчно задълженото лице Х и искам да популяризирам дейността си чрез реклами в Google и Facebook. В този случай съм задължен да подам заявление за регистрация по чл. 97 а, ал. 1 преди да започна работа с тях.

  • всяко физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на регистрирани за целите на ДДС фирми, установени на територията на Европейския съюз (член 97 а, ал. 2 от ЗДДС).

Например:
Аз съм специалист на свободна практика и сключвам договор за предоставяне на услуга на фирма от Европейския съюз, която ми е съобщила свой валиден ДДС номер, или ме е уведомила, че е предприела действия за получаване на ДДС номер. Задължително трябва да се регистрирам по чл. 97 а, ал. 2 от ЗДДС.

Важно! Това задължение касае всяко данъчно задължено лице на територията на страната ни – специалист на свободна практика или фирма.

Кога трябва да се регистрирам

Трябва да се регистрирате по член 97 а от ЗДДС не по-късно от 7 дни преди да е извършена или съответно получена услуга или получено авансово плащане.

 

Трябва ли да се регистрирам, ако вече съм регистриран по ЗДДС в България

Регистрацията по член 97 а (ал . 1 и ал. 2) няма общо с регистрацията по стандартния член от ЗДДС в страната.

Например:
Аз съм данъчно задълженото лице Х, което предоставя услуги по уеб дизайн в страната и като такова съм имам регистрация по ЗДДС поради достигане на облагаемия оборот (50 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 месеца). Когато реша да предлагам услугите си на данъчно задълженото лице Y, установено на територията на Европейския съюз, за мен няма да възникне задължение отново да правя регистрация по ЗДДС.

 

Трябва ли да се регистирам по ЗДДС в страната, ако съм регистриран по чл. 97а, от ЗДДС

При възникване на основание за регистрация по чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС или чл. 96, 98 и 99 от ЗДДС, то лицето е длъжно да предприеме в законоустановените срокове действия за подаване на заявление за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Например:
Данъчно задълженото лице Х, предлага услуги на данъчно задълженото лице У, което е установено на територията на Европейския съюз и има направена задължителна регистрация по чл. 97 а, ал. 2 от ЗДДС. Паралелно с това данъчно задълженото лице Х предлага услуги на територията на страната и достига оборота от 50 000 лв. за 12 последователни месеца. Тогава то е длъжно да подаде заявление за регистрация по ДДС на територията на страната.

Важно! Ако сте регистриран на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, то се смятате за регистриран и по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС и обратното.

Например:
Ако аз работя с данъчно задължено лице от страна членка на ЕС и ѝ предоставям услуги (чл. 97 а, ал. 2) и в последствие реша да рекламирам в Google (чл. 97 а, ал. 1), то не трябва да правя нова регистрация по чл. 97а, ал. 1. Когато съм направила регистрация по чл. 97а, ал. 2 се счита, че съм регистрирана и по чл. 97 а, ал. 1.

 

Има ли специфична документация, която трябва да водя

  • Всички данъчно задължени лица, които имат регистрация по чл. 97 а от ЗДДС са длъжни да издават фактури, които отговарят на определени изисквания.
  • Всички данъчно задължени лица, които имат регистрация по чл. 97 а, ал. 2 от ЗДДС, са задължени да изготвят дневник за продажбите, в който се включват фактурите за услугите с място на изпълнение територията на друга държава членка на Европейския съюз и VIES декларация.

Това са, накратко описани, особеностите на този специален вид регистрация. Съдържанието не е изчерпателно и не променя нуждата от специалист при намерение за работа с контрагенти от чужбина.

*Дадените примери имат за цел да изяснят базови положения. Помнете, че всеки случай е специфичен и малки подробности могат да променят коренно ситуацията. Консултирайте се със счетоводител. 

=========

счетоводител, свободна практика, фрийланс, фрийлансър, данъци и осигуровки, accounting-sofia.comСтефка Василева е счетоводител и собственик на фирма Accounting-S, която предлага цялостно счетоводно обслужване и счетоводни консултации. Нейни клиенти са фирми от малкия и средния бизнес и голям брой фрийлансъри.

Ако търсиш професионалисти, които са наясно с онлайн търговията, осчетоводяването на приходи от фрийланс платформи, данъците при работа с чуждестранни фирми и могат да те посъветват как е най-подходящо да упражняваш дейността си (като самоосигуряващо се лице, като фирма, като каква фирма), потърси ги за консултация и/или регулярна помощ на accounting_sofia[at]abv.bg

Важно! Стефка Василева ще отговори безплатно на твоите въпроси на счетоводна тематика.

Къде да ѝ изпратиш въпрос? В петък сутрин ще публикувам пост в „Свободна практика“, под който можеш да зададеш своя въпрос като коментар. Първите 10 коментара ще получат отговор до вторник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *