Какво се случи на фрийлансърската среща в събота

И някои планове за бъдещето, които могат да подобрят условията за работа за всеки на свободна практика 

Добро утро, предлагам ти много кратък преглед на събитията от срещата на фрийлансърите в събота.

За темите, по които се говори в основна част от времето, вече знаеш: ценообразуване, привличане на клиенти, самоосигуряване, онлайн репутация. В хода на презентациите се оформиха интересни дискусии за ефективността на Facebook рекламата, обменяха се мнения по счетоводни въпроси. Някои от участниците се включиха с полезна информация по темите и споделиха собствен опит. Въобще дух на добронамереност и взаимопомощ витаеше в залата и във фоайето пред нея.

Какво научих аз и какво ми се струва, че ще е полезно за всички

За мен особено интересна беше темата за ценообразуването, по която говори Никола Йорданов. Като начало – успокоих се, че правя нещата както трябва. Освен това най-сетне чух простичко формулиран принципа, по който се опитвам да правя офертите на някои особено настоятелни клиенти.

Сигурно и на теб ти се е случвало – идва клиент и се пазари за колкото се може по-голяма отстъпка с довода, че ще ти дава много работа за дълъг период от време. Ако се вържеш и му дадеш по-ниска цена от самото начало, ти по никакъв начин не защитаваш себе си и нямаш гаранция, че само след месец клиентът няма да се откаже. Затова разделяш съвместното ви сътрудничество на три периода и предлагаш на клиента: нормални цени за първия; малка отстъпка за втория и най-голяма отстъпка за третия. Може да се прави и на бройка – ако става въпрос за статии например. Първите N броя са на нормална цена, вторите на по-ниска, третите на най-ниска. Досега го обяснявах доста по-сложно на клиентите, не знам защо не съм се сетила за този простичък начин. Отплеснах се.

Фрийлансърска среща 1

Важна беше и презентацията на Мария Пейчева за самоосигуряването в България, която включваше статистика, предложения за промени. Повече по темата тепърва предстои да се говори и работи.

Какво се случи след презентациите и почивката
Обсъждаха се нуждите на фрийлансърите и какво може да се направи за подобряване на работната среда; за по-добрата информираност относно правата на хората на свободна практика и различни законови промени; какви са възможностите за взаимопомощ, etc.

Набелязаха се конкретни задачи, сформираха се доброволни работни групи, които да действат по тях. Надявам се не след дълго първите резултати да са налице и да се ползват от теб, от мен, от всички.

Ако нямаш време да чакаш дотогава, ела на следващата фрийлансърска среща. (Следи за съобщение за събитието тук и във фрийлансърската група във Facebook.) Идеята е сбирките да станат регулярни и да се организират веднъж месечно, като имат формална част (свързана с обучения, разискване на казуси и т.н.) и неформална част (биропиене и сладки приказки с колеги).

Има и два репортажа от събитието:

Това беше всичко от мен за днес.

Лека работа 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *