Питай счетоводител #1

Ти си фрийлансър и се справяш чудесно с всички предизвикателства на свободната практика, само счетоводната част ти е като в мъгла. Задай въпроса си на счетоводителя Стефка Василева – тя ще те преведе през мъглата.

Въпросите на първите 10 човека, писали в коментарите, ще получат отговор до 48 часа.

безплатна онлайн счетоводна консултация, фрийланс, фрийлансър, счетоводство, свободна практика

Важно! Ако не успееш да се вредиш, през октомври отново ще имаш възможност за безплатна, счетоводна онлайн консултация.

===

счетоводител, свободна практика, фрийланс, фрийлансър, данъци и осигуровки, accounting-sofia.comСтефка Василева е счетоводител и собственик на фирма Accounting-S, която предлага цялостно счетоводно обслужване и счетоводни консултации. Нейни клиенти са фирми от малкия и средния бизнес и голям брой фрийлансъри.

Ако търсиш професионалисти, които са наясно с онлайн търговията, осчетоводяването на приходи от фрийланс платформи, данъците при работа с чуждестранни фирми и могат да те посъветват как е най-подходящо да упражняваш дейността си (като самоосигуряващо се лице, като фирма, като каква фирма), потърси ги за консултация и/или регулярна помощ на accounting_sofia[at]abv.bg

20 comments to “Питай счетоводител #1”
 1. Здравейте,
  Благодаря за прекрасната възможност.
  Аз работя на трудов договор, по граждански договор, където не ми плащат осигуровки, като фрийлансър и на договор към американска фирма онлайн. Собственик съм и на ЕООД.
  Известно ми е, че трябва да се осигурявам върху разликата от това, на което ме осигуряват по трудов договор и 2600 лева.

  Въпросите ми са:

  1. Трябва ли да се регистрирам и като самоосигуряващо се лице или това е въпрос на мой избор. т.е мога ли да бъда едновременно и самоосигуряващо се лице като фрийлансер и работеща на граждански договор и договор с американска фирма), и ЕООД като управител, и работеща на трудов договор

  2. Какви декларации трябва да подавам в този случай

  3. При положение, че имам дейност (от граждански договори ) за 2017 г. и съм я обявили в данъчната си декларация по чл. 50 за 2017 година и фирмата ми подава данъчна декларация също, трябва ли да внеса накуп за минал период здравни осигуровки, тъй като досега не съм внасяла такива.

  Благодаря много.

  • Здравейте,
   1. Можете да бъдете едновременно работеща по трудово правоотношение и да сте регистрирана като специалист на свободна практика. Можете също така и да упражнявате дейност като управител на ЕООД и да работите на трудов договор.
   2. Ако работите като специалист на свободна практика и по трудово правоотношение, до 30.04.2019 г. трябва да подадете годишна данъчна декларация по член 50 от ЗДДФЛ, в която да декларирате доходите от трудовото правоотношение и доходите, получени като фрийлансър.
   Ако упражнявате дейност като управител на ЕООД и имате сключено трудово правоотношение, то до 31.03.2019 г. трябва да подадете годишна данъчна декларация по член 92 от ЗКПО, ако дружеството е упражнявало дейност през 2018 г.
   3. Относно здравните осигуровки – ако имате прекъснати здравноосигурителни права и искате да ги възобновите, да, трябва да внесете съответните суми за месеците, през които не са плащани здравни осигуровки.
   Ако имате нужда да направим по-изчерпателна консултация, можете да се свържете с мен на имейл accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 2. Здравейте : ) Как трябва да се осчетоводяват доходи от Еtsy / при вече започнала дейност на магазин и осъществени продажби/, ако съм на свободна практика? Трябва ли да се региститам по ДДС, или има друг начин? В случея предлагам дигитална услуга в сайта, която не се шипва като физически продукт. Благодаря предваритено!

  • Здравейте,
   Когато на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка на ЕС.
   Ако Вашият случай е такъв – да, трябва да се регистрирате по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем.
   Ако имате нужда от повече уточнения по въпросите, можете да се свържете с мен на accounting_sofia@abv.bg или телефон 0896869588.
   Поздрави!

 3. Здравейте, как се изчислява трудов стаж при самоосигуряващи се лица на свободна професия?

  • Здравейте,
   Осигурителният стаж и доход на самоосигуряващите се лица, осигуряването, на които е започнало след 01.07.2015 г. се установява въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационните регистри на НОИ.
   Ако имате нужда от повече уточнения, можете да се свържете с мен на accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.

 4. За фрийлансър програмист нормативно признатите разходи може ли да са 40% попадащи под силата на “Чл. 29. ал. 2 б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители; в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;”

  • Здравейте,
   Когато получавате възнаграждение, представляващо авторско право, от облагаемия доход се приспадат 40% нормативно признати разходи за дейността.
   Ако имате нужда от подробна консултация, можете да се свържете с мен на accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 5. Здравейте, работя като преводач на свободна практика, като се осигурявам на ниския праг. Налага ми се да изляза в майчинство декември месец, но тъй като до началото на другата година не мога да сменя начина си на осигуряване, трябва да намеря друг вариант. Мисля да отворя ЕООД, където ще бъда управител на договор за управление, в който случай ще мога да се осигурявам на високия праг за майчинство. Въпросът ми е обаче дали не мога да се осигурявам като самоосигуряващо се лице след като премина в юридическата форма ЕООД, променяйки прага на осигуряването, за да включа и майчинство и ОЗ, за да избегна този Договор за управление. Има ли източник, където е посочено при какви условия можем да сменим прага на осигуряване преди януари месец? Благодаря!

  • Здравейте,
   Когато регистрирате ЕООД, Вие можете да изберете по какъв начин да се осигурявате като негов управител – на договор за управление и контрол или като самоосигуряващо се лице. Ако изберете да упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице – управител на дружеството, Вие попълвате декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, където имате право да изберете начина на осигуряване, в случая за общо заболяване и майчинство. Подаването на декларацията трябва да стане в 7-дневен срок от започване на дейност на дружеството.
   Ако желаете да се свържете с мен за по-подробна консултация, можете да го направите на accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 6. Здравейте,
  В кой момент, при каква годишна печалба, автор – независимо какъв, писател, софтуерен разработчик, трябва да се регистрира и да си плаща данъците?
  С оглед на това, че автор може да е инвестирал хиляди (първите години), не включвайки труд и време…, и да не е изкарал почти нищо.
  Благодаря!

  • Здравейте,
   За да упражнявате свободна професия, трябва да се регистрирате като специалист на свободна практика. Това става като подадете заявление в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от започването на дейността. След това трябва да подадете в НАП Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. След подаването на декларацията, всеки месец до 25-то число на месеца, последващ месеца за който се отнасят, вие имате задължение да декларирате и платите дължимите осигуровки върху избрания от вас доход. За първите три тримесечия на годината до края на месеца, последващ месеците, за които се отнася се подава Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, с която се декларира и плаща авансов данък върху реално придобития доход през съответното тримесечие. Размерът на данъка е 10%.
   При достигане на облагаем оборот в размер на 50 000 лв. за предходни 12 месеца, трябва да направите и регистрация по ЗДДС.
   Това са стъпките, които трябва да направите от законова гледна точка, за да можете за работите “на светло”. Тези стъпки не зависят от годишната печалба.
   Ако имате нужда от по-обстойна консултация, можете да се свържете с мен на accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 7. Здравейте,
  Работя на стандартен трудов договор с всякакъв вид осигуровки и данъци. В същото време правя и фриланс услуги в областта на дизайна и илюстрацията, за което и получавам възнаграждение, обикновено в пейпал. Услугите се извършват чрез интернет през сайтове посредници като 99designs. Сумите от фриланса са малки като цяло, но с времето се натрупват.
  Какви стъпки би следвало да предприема, за да изляза “на светло” по отношение на фриланс частта от моята дейност.
  Благодаря.

  • Здравейте,
   За да излезете “на светло” по отношение на предлаганите от Вас услуги, трябва да се регистрирате като специалист на свободна практика. За тази цел трябва да подадете заявление в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията. След това трябва да подадете в НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, с която да направите избор какъв да бъде месечният осигурителен доход, върху който да плащате осигурителни вноски. Всеки месец до 25-то число на месеца, последващ месеца за който се отнасят, вие имате задължение да декларирате и платите дължимите осигуровки върху избрания от вас доход. За първите три тримесечия на годината до края на месеца, последващ месеците, за които се отнася се подава Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, с която се декларира и плаща авансов данък върху реално придобития доход през съответното тримесечие. До 31 януари (за да имате право да ползвате 5 % отстъпка от дължимия данък) или до 30 април на годината, последваща годината, за която се отнася, всички лица имат задължения да подадат в НАП Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с която изравняват дължимите осигуровки и дължимия данък за реализираните през изминалата година доходи.
   Важно е да знаете, че ако предоставяте услуги на данъчно задължени лица в ЕС, трябва да направите регистрация по чл. 97 а от Закона за ДДС и всеки месец да подавате справка декларация по ЗДДС.
   Ако имате допълнителни въпроси или необходимост от съдействие при регистрацията, можете да се свържете с мен на acconting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 8. Здравейте,

  Работя на свободна практика, но и съм осигурена по трудов договор на максималния осигурителен праг. Какво трябва да попълня в декларацията си към НАП при регистрация като свободно практикуващ по отношение на осигуровки? Благодаря!

  • Здравейте,
   При подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, Вие посочвате че ще упражнявате дейност от определена дата. До 25-то число на месеца, последващ месеца, за който се отнася, подавате в НАП декларация образец 1, в която отбелязвате, сумата на осигурителния доход от други договори (в случая – че сте осигурена на максималния осигурителен праг при трудово правоотношение).
   Ако желаете да съдействам за изготвянето на декларацията, може да се свържете с мен на accounting_sofia@abv.bg или на телефон 0896869588.
   Поздрави!

 9. Здравейте, минималното плащане за майчинство за първата година, което е 510 лв, ще се увеличи ли, когато увеличат минималната работна заплата догодина? Благодаря!

  • Здравейте,
   Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.
   Поздрави!

 10. Здравейте, Искам да ви попитам за следното:
  На трудов договор работя, но имам и едно плащане по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, което видях туко що. И за което съответно не съм внесла дължимия данък за 2017 година. Какво трябва да направя за да нямам проблеми. Предварително ви благодаря! Хубав и ползотворен ден!

  • Здравейте,
   Можете да подадете годишна данъчна декларация в срок до 01 октомври включително (30 септември тази година е в неделя). Ако имате нужда от помощ или насоки при изготвянето й, можете да се свържете с мен на accounting_sofia@abv.bg или 0896869588.
   Поздрави!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *