Питай адвокат #1

В блога вече можеш да се консултираш безплатно и с адвокат – специалист по авторско право, казуси с търговски марки, въпроси, свързани с фирми, юридически лица и НПО. Можеш да се обръщаш към него и за консултация по всякакви видове договори, отношения и задължения.

Мирослав Моравски е гостувал няколко пъти в „Свободна практика“. Особено полезна и четена и до днес е статията му „Кога и за какво фрийлансърът се нуждае от адвокат“.

Задай въпроса си в коментарите. Миро ще отговори на първите 5 до понеделник, края на деня.

Важно! Консултацията включва съвети и насоки. Не включва разглеждане на документи и случаи, които изискват голям обем предварителни проучвания. 

Питай адвокат и сподели възможността с колеги фрийлансъри!

===

Мирослав Моравски е адвокат и правен съветник в различни юридически области – търговско право, гражданско право и интелектуална собственост. Занимава се както с фирмени и авторскоправни казуси, така и със семейни и имотни консултации.
Завършил право в СУ „Климент Охридски“ през 2008 г., той е работил като юрисконсулт и адвокат към различни търговски дружества, нотариални и адвокатски кантори.

Email: myroslav.moravsky@gmail.com
Mob/Viber/Wattsapp/: +359898598030
LinkedIn: Miroslav Moravsky
Facebook: www.facebook.com/advocateMoravsky

7 comments to “Питай адвокат #1”
 1. Здравейте,

  Въпросчето ми е откъм връзка с интелектуални права като звукови ефекти, снимки и 3D модели.
  Например ако се направи видео с 3D модели, ползвайки моделите свободно разпространени в интернет пространството, но с указ за не-комерсиално позлване, имаме ли право да ги ползваме комерсиално? Ако да, до каква степен може тези модели да бъдат ползвани в видеото? Същия ми въпрос се отнася за снимките и звукови ефекти (не музика).

  Ако пък не може, до каква степен трябва да се трансформира материала, за да се счита за fair use и да не може да се свързва с авторското право на оригиналното интелектуално право?

  Благодаря!

  • Здравейте, Рафаел,

   Отговарям на въпросите ви, както следва:

   Тъй като, съгласно Закона за авторско права и сродните му права (ЗАПСП), авторът има изключителното право да разрешава използването на произведението му (независимо от вида му) от други лица, трябва да отбележа, че ако на дадено авторско произведение има указан начин за употребата му, това е разрешение от автора само за такава употреба. Различните режими на споделяне имат различна степен на възможности за използване/защита на произведението, например различните типове на Creative commons предоставят различни възможности за използване – срещу признание, с посочване на името, изцяло за некомерсиални цели и др.

   В случая, който визирате, очевидно имаме разрешена употреба само за некомерсиални цели, затова всяко използване с търговска цел би било нарушение на авторските права. 
   Тук съветът ми конкретно е да пишете директно на дадения автор, или автори, и да му/им споделите с каква цел искате да ползвате моделите. Много често авторите, особено такива, които имат нужда от публичност, са склонни да се договорят за използване на дадено произведение за различни цели, стига името и авторството им да бъде признато.

   Колкото до преработката на едно авторско произведение, имайте предвид че в сила е същото изключително право за автора, да разрешава подобна дейност.

   За да не накърнява авторските права, същата трябва да не създава връзка със и да не носи определящите белези на оригинала, т.е. да не може да бъде определена като произхождаща от него.

   В такива случаи се прилага формулировката – произведението да не въвежда в заблуждение потребителите –  т.е. трето лице да не е подведено, че това е произведение на автора, създател на оригинала.
   Тези белези са конкретни за всеки един случай, и биха могли да бъдат определени от експерти в областта, в която е създадено произведението – например идентичността на музикални пасажи се определят от вещи лица с висше музикално образование, тези в изобразителното изкуство – с висше художествено. Основният принцип е както казах – да няма връзка и идентичност между оригинала и евентуално преработеното произведение.

   Надявам се да съм ви бил полезен.
   Хубава седмица.

 2. Здравейте, г-н Моравски!
  Подготвям наръчник и сайт, с който да го популяризирам.
  Казусът ми е свързан с ползването на имената на популярни лица.
  В моите текстове искам да ползвам популярни лица за да дам за пример някои техни характеристки. Целта е да стане по-ясно за читателя.
  По-конкретно въпросите ми са: Каква е границата между това една личност да бъде превърната в рекламно лице и това да е дадена като пример? Има ли регламентирани правила?

  • Здравейте, г-жо Димова,
   Малко по-точна конкретизация ще ми трябва на първия ви въпрос.

   Първо, вие искате да ползвате имената на популярни лица или техни снимки за онагледяване на текст?
   Питам, защото режимите на защита на фотографии са по-различни, там има нужда от договор с автора на фотографиите, в някои случаи и на модела. Ако използвате само текстово изражение на имената на тези лица, тогава няма проблем от авторскоправна гледна точка, тъй като личните имена не са обект на авторското право.

   На следващ ред – има значение каква друга информация ще публикувате за тези лица. Ако тази информация е лична, следва да се съобразите със Закона за защита на личните данни. Ако пък тя е тяхно авторско произведение, следва да имате тяхното съгласие, освен ако евентуално публикациите в сайта ви не са с обучителна цел.

   Ако ми дадете пояснение на горните въпроси, мога да ви дам по-точен отговор.

   По втория въпрос мнението ми е, че посочване на едно лице или име, представляват рекламна дейност само доколкото използващият ги извлича някаква търговска облага от това (комерсиална цел). Ако например вие свържете свой пазарен продукт с такова лице, то ще бъде реклама на същия. Ако използвате снимка или видео, това още повече ще увеличи влиянието му върху маркетинга.
   Ако нямате комерсиална цел в прилагането на имената тези лица, а например ги ползвате за журналистическа или научна дейност, то в случая няма реклама.

   Надявам се отговорите ми да ви бъдат полезни.
   Хубава седмица.

 3. Здравейте!
  Много Ви благодаря!

  По-конкретно ситуацията е следната:
  Няма да ползвам фотографии и видеа – изразявам само с текст.
  Крайният продукт е наръчник – хартиен и е-книга, които ще се продават. Но от друга страна сайта съдържа част от информацията и тя ще се предоставя безплатно.

  Целта като цяло е обучителна. Темата е свързана с опорно-двигателната система и някой маниери на движението и стойката на човешкото тяло.

  Прилагам две части от работния текст, в които се споменават имена. /Администраторът ще реши дали да ги публикува или да ви ги предостави по друг начин. На нея също благодаря!/.
  Относно маниера на ходене:
  1. Ходене е повдигане на ходилото така, че стъпалото е почти перпендикулярно на настилката и подметката може да се види цялата в гръб. След това крака се оттласква напред с обтегнато коляно. Тазът се върти странично. Ръцете се размахват почти неконтролируемо. Подобно ходене често се среща при дами, които носят висок ток и … Джони Уокър.

  2. При олекотено ходене включения преден мускул на бедрото задава съкращаване на седалищния мускул, чрез което зигзага се осъществява по ос-линията. За да онагледя по-ясно значението на зигзага отново се връщам на Дуейн Джонсън – Скалата. Оставям настрана силовите му занимания, с които той поддържа мускулната си хипертрофия. Фокусирам се върху умението му да ползва по предназначение някой от характеристиките на зигзага. Той започва стъпка със свивка в коляното, което превръща ходенето му от силово в олекотено. Второ – повдига бедрото на височина по-голяма от височината на подбедрицата. Става въпрос за 2-3см, което за ръст 196 см си е почти нищо. Този жест му гарантира включване на предния бедрен мускул.

  • Здравейте отново,

   Така, както сте представили нещата, които ще се публикуват, може да се заключи, че вие не използвате никакви авторски материали на тези лица, както и не излагате на показ никакви лични данни, или друга подобна информация.

   Считам, че няма проблем да посочвате имената във връзка с даден пример, стига това да е текстово изразено, още повече, че целите са обучителни, което е визирано в ЗАПСП като възможност за употреба.
   Конкретно – чл. 24, ал. (1), т. 3 от закона разпорежда, че без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: “Използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.”

   Успех с инициативата ви желая.
   Ще ми е любопитно да ви чета, звучи интересно.

   Хубав ден,
   ММ

   • Благодаря Ви за изчерпателния отговор! И за пожеланията.

    Хубаво е да прочета такива думи. По план сайтът ще бъде в мрежата след месец. Сигурна съм, че ще намерите подходящ за вас инструмент за комуникация с тялото.

    Поздрави!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *