Как да работя – като свободна професия или да регистрирам фирма

„Как е по-добре да работя – като свободна професия или да регистрирам фирма?“ Този въпрос задават често хора, които изработват ръчно различни неща – картички, бижута, плетива и други подобни. В настоящата статия ще се опитам да посоча основните разлики при двете форми на извършване на дейност: свободна професия или регистрация на фирма.

Свободна професия

Кои са свободните професии
Според Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) това са професиите, изброени в §1. т.29, както и дейността на лица, които отговарят едновременно на следните три условия:

 • осъществяват професионална дейност за своя сметка;
 • не са регистрирани като ЕТ;
 • водят се за самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Ако правите бижута, като упражнявана дейност, в Заявлението за регистрация може да запишете:

 • 32.12* Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали;
 • 32.13* Производство на бижута имитация.

*Цифрите са кодът на икономическата дейност (КИД-32.12 и 32.13).

Самата професия може да остане само „бижутер“.

Какви осигуровки трябва да плащам 
Осигуряването на лицата, работещи като свободна професия е същото като на самоосигуряващите се лица – осигуровките са изцяло за тяхна сметка.

Внася се авансов данък с Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, образец 4001. Тя се представя пред НАП в сроковете за внасяне на данъка. Окончателното изравняване се извършва чрез подаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.

! Важно е да знаете, че може да се стигне до довнасяне на осигуровки след подаването на декларацията.

Основни особености при работа като свободна професия

 • Данъчната тежест е по-малка. Плаща се 10% данък върху придобития доход, като първо сe приспадат 25% нормативно признати разходи, които подробно са посочени в чл.29 „Облагаем доход“от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) .
 • Направените разходи НЕ трябва да се доказват с документи. ЗДДФЛ ги е фиксирал и може да се получи така, че изхарченото за материали и услуги да е повече, отколкото нормативно признатите разходи.
 • Не е задължително продажбите да се отчитат с касов апарат.

Например

Мария Иванова е шивач на свободна практика. За 2017 година е получила приходи на обща стойност 10 000лв.

Нормативно признатите разходи ще се изчислят:

10 000 х 25% (НПР за свободна професия според ЗДДФЛ) = 2500 лв.

Това е сумата на разходите, които ще се признаят при подаването на годишната ѝ декларация. Но реалните, действителни разходи за материали и др. могат да са повече или по-малко.

 

Регистрация на фирма

Ако сте решили да регистрирате фирма, препоръчвам ви това да е ЕООД, а не ЕТ. Едноличеният търговец отговаря за евентуални бъдещи задължения с цялото имущество, което притежава като физическо лице. При ЕООД дружеството погасява възникналите задължения до размера на капитала.

Например

Ако ЕТ „Иван Иванов“ има задължения към НАП от различен характер, физическото лице Иван Иванов ще отговаря с цялото си имущество за покриването на задължението.

Основни особености при работа като ЕООД

 • Осигуровките може да са върху минималния осигурителен доход, като няма да се налага довнасяне.
 • Задължително се изисква документално доказване на разходите. Оттук следва и необходимостта от водене на двустранно счетоводство, което може да доведе до повече разходи.
 • Данъчната печалба, коята се плаща след определяне на финансовия резултат е 10%.
 • Задължително се изисква отчитането на плащанията в брой да става с касов апарат.

Например

Фирма „Ивони“ ЕООД с управител Иван Иванов има капитал в размер на 5 000 лв. За задълженията към НАП фирмата ще отговаря до размера на капитала си, а управителят Иван Иванов не носи отговорност за тях.

В повечето случаи, с които съм се сблъсквала в практиката ми, по-често използваният вариант е фирма ЕООД, отколкото свободна професия. Но всичко е много относително, докато не се започне дейност. Може да се окаже, че не достигате очакваните приходи, а направените разходи трябва да се покриват.

И двете форми на работа си имат своите положителни и отрицателни страни, като всеки сам решава как да работи, имайки предвид спецификата и обема на дейността си.

За да вземете информирано решение и да не съжалявате по-късно, когато се окажете с твърде много разходи например, консултирайте се със счетоводител преди да започнете дейност. Може да се свържете по имейл с мен за по-обстойна консултация, която да направим в удобно за вас и мен време.

==========

Теодора Ангелова, счетоводител, свободна практика, фрийлансТеодора Ангелова е завършила Икономически техникум във Велико Търново и специалност „Счетоводство и контрол“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Метдий“.

Работи като счетоводител в частния сектор от 14 години. В момента започва самостоятелна дейност – счетоводно обслужване на фирми. Тя е човекът, който в поредица от статии ще отговори на някои от най-важните за фрийлансъра счетоводни въпроси. Засега можеш да се свържеш с нея през личния ѝ профил във Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *