Отчитане на пари за реализирани продажби в страната и чужбина

Счетоводителят Теодора Ангелова се опитва да хвърли светлина върху тема, която вълнува доста начинаещи фрийлансъри. Разбира се, винаги е най-добре да се консултираш лично със счетоводител, за да можеш да му разкажеш точно какъв ти е случаят, да си зададеш въпросите и да получиш конкретни отговори, но тази статия е добро начало. Прочети я, престраши се и поискай лична счетоводна консултация със специалист.

============

Безспорно всеки фрийлансър се е сблъсквал с въпроса „Как трябва, и изобщо трябва ли, да декларирам получените средства от работата ми? Да работя като физическо лице или да регистрирам фирма? Целта е да не се нарушава данъчното законодателство и човек да е изряден и спокоен, че няма да има проблеми с проверяващите органи.

Особености, когато фрийлансърът работи като физическо лице – като нает през сайт или директно с клиенти

Да работите като физическо лице е подходящо, ако продажбите и извършваните от вас услуги са „между другото” – т.е. за допълнителен доход или хоби. Тогава сумите са малки – около 300-400 лв. месечно. Общо взето, ако сте решили да „пробвате” и не правите големи обороти, този вариант е ок.

Ако работите самостоятелно, т.е. свързвате се директно с клиента и получавате пари по банков път за извършеното от вас, трябва да ги декларирате пред НАП. Това става с подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от ЗДДФЛ до 30.04 – Приложение 6 .

По принцип този начин не е много изряден, но за малки суми не го приемат за голям проблем, след като сте си платили данъка.

Разбира се, най-добре е да спазвате закона и да се регистрирате в Регистър Булстат, като „Свободна професия” .

След регистрация като упражняващ свободна професия, фрийлансърът сам внася дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В общия случай сумата се изчислява, като от получените възнаграждения се приспаднат 25% за разходи. След това, от полученото, се вадят внесените здравни и социални осигуровки. От останалата след тези сметки сума, фрийлансърът дължи на държавата 10%. Той е длъжен да я декларира и внася всяко тримесечие, освен четвъртото, като подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ. За четвъртото тримесечие данъкът се декларира и плаща с годишна данъчна декларация (ГДД).

Когато работите през сайтове се предполага, че имате подписан договор с ясни и точни условия за правата и задълженията и на двете страни. Вие получавате договорената сума за извършената работа. Фирмата, собственик на сайта, трябва да ви издаде Служебна бележка и Сметка за изплатени суми за получения доход. Тези документи се прилагат към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ – попълва се Приложение 3.

При работа с фирми в чужбина, с договор, трябва доходът, който получите, да е обложен по законодателството на съответната страна. Тогава не се налага вие да декларирате и плащате данък в България. Това се доказва, като към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ се приложи удостоверение за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на другата държава. Него е длъжна да ви го предоставя чуждестранната фирма.

Ако обаче не се случат така нещата, а за работата си получите един превод по банковата си сметка от чужбина, без други документи, трябва вие сами да декларирате този доход. Може да се наложи да представите копие на получения банков превод.
Общо взето целта е една, да се облагат всички получени доходи на физическите лица, различни от трудовите и да се внасят данъци за тях.

Отчитане на парите, получени по банков път и от PayPall, когато имате регистрирана фирма

Когато клиентът плаща по банков път, не се изисква пускане на касов бон. Издава се задължително фактура, ако клиентът е юридическо лице или по негово желание, ако е физическо лице. При сделки с чуждестранни партньори, освен фактура на български език, може да се наложи и издаването на фактура на чужд език или директно на два езика, като последният вариант е за препоръчване.

В PayPall има три вида акаунти:

 1. PayPall Personal Account – може да се ползва от начинаещи продавачи; броят на получаваните плащания е ограничен.
 2. Pay Pall Premier Account – подходящ е за потребители, които ще продават продукти и услуги по-често, но като физически лица. При него няма ограничение на получаваните плащания.
 3. PayPall Business Account – ползва се от фирми, които възнамеряват да извършват много разплащания и да разширяват бизнеса си.

PayPall имат лиценз и всички извършени транзакции са приравнени на банкови и може банката, чрез която се получават сумите, да поиска произход на средства при сделки с по-големи суми – преводи над 5000лв.

Периодично, на тримесечие, трябва да се прави справка от PayPall за движението по акаунта и да се предоставя за осчетоводяване.

Получаването на пари с наложен платеж изисква издаването на касова бележка от фирмата, освен ако плащането не е извършено с Пощенски Паричен Запис. Фактура се издава само, ако клиентът желае или получател на стоката е друга фирма.

==========

Теодора Ангелова, счетоводител, свободна практика, фрийлансТеодора Ангелова е завършила Икономически техникум във Велико Търново и специалност „Счетоводство и контрол“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Метдий“.

Работи като счетоводител в частния сектор от 14 години. В момента започва самостоятелна дейност – счетоводно обслужване на фирми. Тя е човекът, който в поредица от статии ще отговори на някои от най-важните за фрийлансъра счетоводни въпроси. Засега можеш да се свържеш с нея през личния ѝ профил във Facebook.

9 comments to “Отчитане на пари за реализирани продажби в страната и чужбина”
 1. Ако не са променили нещо – В случай,че лицето на свобдна практита се осгурява на максмален осигурителен доход може да не подава декл. 55 всяко трмесечие, а направо годишна данъчна декларация.

 2. Здравейте, авансовото внасяне на данъка и внасянето на осигуровките върху максималният осигурителен доход са две различни неща и нямат общо. Данъка се внася авансово чрез подаване на Декларацията по чл.55 всяко тримесечие, освен когато задължението за удържане и внасяне на дължимия данък е на платеца на дохода, а осигуровките са всеки месец.
  Например:Физическо лице – адвокат започва дейността си през м. септември и първата дата, на която получава доход е 2 октомври. За доходите, придобити през четвъртото тримесечие на годината лицето не дължи авансово данък и съответно не подава декларацията за дължим данък (образец 4001) за това тримесечие. В конкретния случай облагането на доходите ще се извърши едновременно с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година.

  • Ако имате и други въпроси не се колебайте да ги зададете – с удоволствие ще помогна и разясня, ако казусът е в компетенцията ми.

 3. Здравейте, Работя като свободно нает (фрийлансър) към Италианска компания в трета страна, която не е членка и издавам фактурите към Италианската компания с място на издаване третата страна. Регистриран съм като лице упражняващо свободна професия в Регистър Булстат към Агенция по вписвания, а също така и ТД на НАП. Мисля да си плащам всички данъци в България, но до момента нямам отговор на един въпрос – Трябва ли да направя ДДС регистрация съгласно чл. 97а от ЗДДС или друг подобен или не и на какво основание. Услугата се предоставя на територията на държава, която не членка на Европейския съюз и във фактурите не начислявам ДДС, като при всички положения ще прехвърля прага от 50 хлв.

 4. Здравейте, по подробна статия относно ДДС регистрациите ще може да прочетете скоро. Сега ще се опитам да ви отговоря на въпроса. Регистрацията по чл.97а е свързана с извършване на услуги от българска фирма, във вашият случай Вие, като лице упражняващо свободна професия,към фирми от ЕС. Моето мнение е, че не сте задължен да се регистрирате по чл.97а, защото Вие предоставяте услуги в трета страна, а не в страна членка на ЕС. Предвид факта, че ще надвишите прага от 50 хил.лв. регистрацията Ви ще стане задължителна по чл.96 ал.2 т.1. Бих Ви посъветвала да се консултирате с колега практикуващ подобни взаимоотношения, за изясняване на задълженията Ви относно ДДС законодателство.

 5. Здравейте, регистрирах се в платформата UpWork (американски сайт) и работя за един проект, който е свързан с онлайн казино игри и залагания. Проблемът е, че май бях леко подведен от познат счетоводител, който ми каза, че мога да си отчета средствата до 30.4.2019. И аз най-спокойно си получих 2 транша – 1000 през март и 2000 хил. юни месец. Сега като се позачетох, мисля че съветът не е бил много правилен и сумите са от порядъка на 600-700 лв. на месец като се теглят наведнъж на всеки 6 месеца. Още следващата седмица ще си направя нужните регистрации, но се чудя тези вече получени средства как да ги отчета. Смятате ли, че това може да се окаже проблем и да отнеса глоба ? И как мога да процедирам с тези средства?

 6. От въпроса ви разбирам, че извършвате работата, като физическо лице. Средствата придобити през 2018 год. трябва да се декларират до 30.04.2019 год. Така че спокойно може да ги включите в Годишната си данъчна декларация за 2018 год., която ще подадете като физическо лице. Друг е въпросът как ще продължите да работите за в бъдеще, но това си остава Ваш избор.

 7. Здравейте,аз не съм изобщо наясно с много от нещата и въпросите ми може да ви бъдат смешни,но въпреки всичко ще ги задам,защото не знам как иначе бих могъл да разбера отговорите им.
  Работя като freelancer в UPWORK от месеци ,но почти всеки месец изкарвам супер малки суми 200-300 лева на месец а понякога и по малко.
  Как мога да разбера дали не са ми лепнали някоя глоба до момента ? И дали трябва да се регистрирам на 100% като свободна професия ,четох някъде че не е опасно ако не правиш над 560 лева месечно и то редовно ? Страх ме е просто да не се окаже че имам огромна глоба за която не знам

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *