Условия за изплащане на обезщетение за бременност и майчинство на фрийлансъри

Въпросът „Имам ли право на майчински, ако работя като фрийлансър и колко ще са те?“ е доста сериозен и е добре да провериш как стоят нещата още в началото на твоята свободна практика. Така ще можеш да решиш кой вариант за работа – самоосигуряващо се лице, граждански договор, управител на фирма – е най-изгоден за теб и в това отношение. Счетоводителката Теодора Ангелова синтезира най-важното, което трябва да знаеш по темата.

========

Какви са изискванията за изплащане на обезщетения за Бременност и раждане (БР) и Майчинство (М)

Трябва да сте осигурена за риска „Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ). Задължително е да имате 12 месеца внасяни осигуровки за него за целия си стаж.

Как да разбера каква сума ще получавам за майчинство

Взимате 90% от брутния доход, който сте получавала за последните 24 месеца. Ако нямате толкова отработени месеци, майчинството се изчислява на база на минималната работна заплата.

Може да изчислите сумата за майчинство, която ще получавате с този калкулатор.

Ако имате ПИК, можете да ползвате калкулатора на НОИ. Улеснението е, че информацията за вашите възнаграждения и осигурителни доходи се въвежда автоматично.

майчински, фрийланс, свободна практика, бременност, осигуровки

Имам ли право на майчински, ако работя на граждански договор

Много често начинаещите фрийлансъри работят предимно на граждански договори. Проблемът е, че при работа САМО по граждански договор, не се внасят осигуровки за този риск, съответно нямате право на болничен и майчинство.

Ако сте осигурена и на друго основание – трудов договор или сте и самоосигуряващо се лице (СОЛ), тогава имате право на майчински.

В какви случаи самоосигуряващо се лице може да получава майчинство

Когато сте самоосигуряващо се лице и сте избрала да се осигурявате на по-висок процент за фонд „Пенсии“, защото в него влиза и риска „Общо заболяване и майчинство“.

Този избор се прави при подаване на Декларация за започване на дейност на СОЛ – ОКд5 – и изцяло зависи от вашето решение. Промяна на осигуряването от „ниския” на „високия” процент може да се прави веднъж в годината, до 31.01. Подавате същата декларация с промяната на осигуряването и от кога се предвижда то.

Например

От 01.02.2018 СОЛ Мария Стоянова, ще се осигурява на високия процент за фонд „Пенсии (18.30% за 2018).
Промяна със задна дата не може да се прави, т.е. за минали периоди не може да се осигувяте на по-високия процент с цел получаване на болничен и майчинство.

Необходими документи:

  • Първи болничен лист – издава се 45 дни преди раждането от наблюдаващия лекар.
  • Втори болничен лист – издава се от болничното заведение, в което раждате.
  • Трети болничен лист – издава се от личния лекар на детето.

Като самоосигуряващо се лице, вие подавате болничните листове в НОИ лично или по електронен път с електронен подпис, като добавяте и попълнени Приложения образец 9 и 11. На страницата на НОИ може да видите всички необходими приложения.

! При свободната професия положението е същото като при самоосигуряващото се лице – избор на високия процент осигуровки с право на болнични и майчинство или на ниския процент без право.

Как стои въпросът с майчинството, ако имам фирма – ЕООД или ООД

Ако сте вписана като управител на ЕООД или ООД в Търговския регистър с Дружествен договор, то с вас може да се подпише Договор за управление и контрол (ДУК), който се сключва с предприятието с цел неговото управление. Осигуряването по него е същото като при трудов договор – задължително включва осигуровки за „Общо заболяване и майчинство“, съответно имате право на майчинство.

Недостатъкът е, че щом ще излизате в майчинство, трябва да се назначи ново лице за управител. Това трябва да се случи преди издаването на първия болничен лист 45-дни преди раждане. Щом ще отсъствате за дълъг период трябва да имате заместник, който да управлява и ръководи дружеството. Същият трябва да се впише в Търговския регистър като нов Управител.

Когато бъдещата майка работи като фрийлансър, от значение за ползване на болничен и получаване майчинство е какъв избор е направила за осигуряване – СОЛ (от вас зависи дали ще се осигурявате за майчинство или не) или Управител по ДУК (задължително се осигурявате по майчинство).

==========

Теодора Ангелова, счетоводител, свободна практика, фрийлансТеодора Ангелова е завършила Икономически техникум във Велико Търново и специалност „Счетоводство и контрол“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Метдий“.

Работи като счетоводител в частния сектор от 14 години. В момента започва самостоятелна дейност – счетоводно обслужване на фирми. Тя е човекът, който в поредица от статии ще отговори на някои от най-важните за фрийлансъра счетоводни въпроси. Засега можеш да се свържеш с нея през личния ѝ профил във Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *