Как да си осигуриш пасивен доход – първи стъпки в инвестирането

Възможно е идеята за инвестиране да ви интригува и плаши едновременно. Искате да накарате парите ви да работят за вас, но се колебаете в многообразието от финансови продукти.
Кой е най-подходящият финансов инструмент за вас, какво да очаквате от него, какви са ползите и рисковете, как функционира, кога да го използвате и какво е значението на сложната лихва ? На тези въпроси ще се опитам да отговоря по-долу.

Дали мога да бъда инвеститор

Инвеститор е не само професионалист, който следи ежедневно финансовия свят и взема решения в какво да вложи парите си.
Инвеститор е всеки, който закупува финансови инструменти в очакване те да увеличат състоянието му (да му донесат печалба).
Инвестирането е достъпно за всеки.
За целта само трябва се направи подходящ, индивидуален инвестиционен план.
Не е необходимо и да имате големи суми, за да инвестирате – различните финансови инструменти дават възможност да се започне с малки суми и периодично да се увеличава портфейла.

Това, което различава инвестирането от хазарта е, че то отнема време. Инвестирането не е схема за бързо забогатяване.

Колко от доходите си да инвестирам

Първо да определим колко от приходите си можете да спестявате с цел инвестиране.

Златното правило за разпределението на приходите в едно домакинство е : 50-30-20.

  • 50% от доходите ви са насочени, за да покриват необходимите и неизбежни разходи, без които не бихте могли да живеете – жилище, храна, ток, вода, транспорт.
  • 30 % са дискреционните разходи – без тях можете, но ще нарушат стила на живот, който сте си избрали. Това са разходите за излизания, екскурзии, нови дрехи, подаръци.
  • 20 % плащате на себе си преди всички останали разходи. И инвестирате.

3 неща, които трябва да предшестват инвестирането

1. Започнете да спестявате за пенсия във фонд, освободен от данъци
Преди да инвестирате, започнете да спестявате чрез малки и регулярни вноски в пенсионен фонд с данъчни облекчения. В България това са вноските в Държавно обществено осигуряване, Универсален, Доброволен или Професионален пенсионен фонд.
По-подробно ще разгледаме различните видове пенсионни фондове и какво може да очакваме от тях във времето в следваща тема.

2. Подсигурете се с авариен фонд.
Припомнете си статията „Авариен фонд – какъв размер ни е необходим, как да го натрупаме и къде да го съхраняваме“.

3. Платете дълговете с високи лихви
Няма смисъл да инвестирате с цел 5-8 % възвръщаемост, а да плащате лихва 14-18 % по кредитен продукт. Преди да започнете да инвеситрате първо изплатете кредитите, които имат най-висок процент разходи – като кредитна карта, бързи кредити и потребителски кредити.

Ако вече сте направили и това, време е да обмислите вашите инвестиционни възможности.

Какво е инвестиране и защо не бива да ни плаши

Определението на Уорън Бъфет за инвестирането е „… процесът на отделяне на пари сега, с цел да се получат повече пари в бъдеще.“
Това предполага да се подхожда умно, а не да се работи повече.
Ежедневието ни минава в дълги и усилени часове работа като служители или в собствен бизнес.

Най-доброто, което можете да направите с тези трудно спечелени пари е да заделяте част от тях и да ги инвестирате за времето, когато няма да имате доходи (или поне не в същия размер като сега) и ще имате нужда от средства.

Да харчите е лесно и носи удоволствие, но като инвестирате давате приоритет на бъдещето пред настоящите си желания и си осигурявате нещо много по-ценно от материални придобивки – спокойствие и време за любимите си хора и занимания.

Инструменти за инвестиране

Инвестирането е много индивидуално. То зависи от личните цели, възможности, времеви хоризонт, житейски цикъл, в който се намирате, както и от личната ви поносимост към рискове.

Различните цели изискват прилагането на различни инструменти. Може да инвестирате в:

  • акции, облигации, парични средства и техните варианти за пасивно, колективно инвестиране – взаимни фондове, индексни фондове;
  • недвижими имоти и други алтернативни като стоки, ценни метали – злато, сребро, суровини (петрол, произведения на изкуството и дори редки вина);
  • собствен бизнес.

Всеки инструмент има положителните и отрицателните страни, които ще разгледаме поотделно в друга статия.

Решаващо за успеха ви е да познавате принципа на работа на избрания инструмент. Ако изберете само по препоръка, без да разбирате същността му, може да се окаже, че той не е подходящ за вашата ситуация и с него не можете да постигнете целите си.

За да се определи кой продукт или продукти са подходящи за вас, трябва да се направи анализ на индивидуалния профил. Така ще сте наясно защо избирате именно тази инвестиционна стратегия. Това ще ви помогне в бъдеще, когато се чувствате разколебани от падащи пазари, да не бързате да бягате панически, излизайки на загуба от пазара, а да изчакате по-благоприятен момент, в който вложенията ви не само ще възстановят стойността си, но и ще я увеличат. Добре е да имате предвид, че подобно нещо може да отнеме години.

Връщайки се към първоначалните доводи за избор на стратегия, ще си припомните защо сте избрали точно този продукт. Ще преразгледате ситуацията и целите си и ако няма промяна в тях и няма промяна в базисната логика и поведение на инструмента, би следвало да останете на „релсите“. Най-вероятно този продукт продължава да отговаря най-точно на очакванията, които имате в дългосрочен пан.

Краткосрочните падания на пазара са неизбежни, но ако имате стабилна и трезва визия за инвеститорския си профил, това ще ви помогне в такива моменти да действате с разума си, а не да се поддавате на емоцията. Последното би довело до загуба и елиминаране на целия положителен ефект, натрупан до този момент.

свободна практика, инвестиция, инвестиране, ива ангелова, пасивен доход, фрийланс

Инвестиционна стратегия

Няма универсална стратегия, която да работи за всички. Всеки инвеститор има различни причини за инвестиране, различни цели, различен времеви хоризонт, различен толеранс към риск.
Важно е точно да определите собствените си параметри, за да изберете правилната за вас стратегия в дългосрочен план.

Ако всяка година мените вложенията си, това няма да донесе нарастване на средствата ви, освен ако не инвестирате спекулативно (покупка на ниска цена и продажба на висока).
Но спекулативните инвестиции изискват много професионални знания и следене на точния момент за влизане и излизане от пазара. Такова ежедневно наблюдение на портфейла е достъпно за професионалисти, които разполагат с достатъчно време и необходимата информация.

За избора на правилната инвестиционна, индивидуална стратегия е важно да си отговорите на следните 6 въпроса:

1. Каква е вашата цел (целта на инвестицията)?

2. Каква е вашата индивидуална поносимост към риск? Ако не можете да спите спокойно и инвестицията ви кара да изпитвате дискомфорт, значи не е избрана правилно.

3. В какъв период от време няма да имате нужда от тези пари и след колко време искате да получите крайния резултат – какъв е вашият времеви хоризонт?

4. Кога бихте излезли от инвестицията?

5. Пасивно или активно ще инвестирате? Колко време можете да отделяте за наблюдение и ребаланисране на инвестицията?

6. Знаете ли как функционира инструментът/инструментите, които сте избрали?

Нека разгледаме всеки един въпрос поотделно.

1. Какви са целите ви (целта на инвестицията)?
Какво искате от парите, които ще инвестирате ?
Кое е важно за вас – да запазите главницата с малка доходност? Или да натрупате повече средства за дългосрочна цел – като образование на децата или вашето спокойно пенсиониране?
За постигане на различните цели се използват различни инструменти. Основната идея е, че преди да решите да инвестирате пари, е важно да разбирате защо го правите и какъв е крайният резултат, който очаквате.

2. Толерантност към риск – каква е вашата индивидуална поносимост към риск?
Рискът е всяко отклонение от даден очакван резултат, но в света на инвестициите, терминът най-често се употребява в контекста на загуба на пари.
Рискът е неделима част от инвестирането. Акции и дялове често губят от стойността си в определени периоди от време — например през 2008 година, S&P 500 падна с 37%, което исторически е най-лошият резултат. По-малки корекции на пазара, каквито наблюдаваме от началото на 2018-та година, също са обичайни.

Въпросът е колко загуба от стойността на инвестицията си можете да понесете?
Поносимостта към риск отчасти зависи от времевия хоризонт, който пък е свързан с възрастта ви. Ако сте на 20-30 години и спестявате за пенсионирането си, тогава спадовете в стойността на инвестираните средства няма да ви притесняват особено. Знаете, че имате достатъчно време пред себе си, за да възстановите загубите и да дочакате покачване на пазарите.
Не така стоят нещата за някой на 60 години например. Той по-скоро ще има, и би трябвало да има, по-ниска поносимост към риск. Такъв човек няма много време до пенсиониране и рискува в момента, в който му трябват парите от инвестицията, те все още да не са възстановили стойността си.

3. Какъв е вашият времеви хоризонт? 
Времевият хоризонт на инвестицията е този, след който ще искате да ползвате парите си. Той трябва да е точно определен, особено ако имате специфична цел.
Например ако сте млади родители и искате да инвестирате пари с цел университетско образование на новороденото си дете, то вие имате дълъг хоризонт, който ви позволява да поемете малко по-голям риск в първите години на инвестицията.
Когато обаче детето стигне до гимназиална възраст, следва да ребалансирате портфейла си към по-консервативен, за да сте сигурни, че няма да претърпите значителни загуби точно в годините преди университета.

4. Колко време да стоя в една инвеситция?
Двете крайни стратегии са : buy-and-hold и buy-and-sell.
Първата – „купи и задръж“ – е препоръчителна, когато сте сигурни, че правилно сте подбрали инструмента, в който инвестирате парите си и временните флуктуации на пазара не ви притесняват. Знаете, че в дългосрочен план инвестицията е печеливша.

Противоположната стратегия –„купи и продай“ – се прилага, когато се купуват и продават инструменти ежедневно или се търси моментът, в който пазарът е нагоре/надолу с цел моментална печалба. Тя е подходяща за професионалисти, но не се препоръчва за обикновения инвеститор.

Дори и в стратегията buy-and-hold не е нужно да държите инвестицията си завинаги. Напротив, колкото и печеливша да се е оказала за даден период от време, това не трябва да ви обвързва емоционално с нея и да я държите на всяка цена.

Правете периодичен преглед на портфейла си, за да сте сигурни, че отговаря на заложените очаквания и излизайте от тези инвестиции, които вече не са подходящи за вашата ситуация.

5. Информирано спокойствие – пасивно или активно ще инвестирате?
Някои от финансовите инструменти изискват специфични знания и често наблюдение. Докато други са по скоро „купи и забрави“.

Инвестиционните решения, които вземате не трябва да ви причиняват безпокойство и трябва да съответстват на времето, което можете да отделяте в последствие за наблюдението и преструктурирането им.

Пасивното инвестиране не изисква много време, знания и усилия от ваша страна. За целта може да изберете индексни фондове, които покриват различни части от пазара – облигации, местни и чуждестранни акции.

Друга алтернатива са професионално управляваните таргетирани взаимни фондове с фиксирана падежна дата, след която можете да изтеглите инвестираните средства. При тях мениджърите периодично и с приближаване на крайната дата, ребалансират към все по-консервативен портфейл.

Ако имате повече време и знания, може да предпочетете: взаимни фондове, които вие да управлявате активно;  индивидуални акции на определени компании; недвижима собственост или други алтернативни инвестиции.

6. Разбирайте ограничеността на знанията си – знаете ли как функционира инструментът/инструментите, които сте избрали?
Важно е да осъзнавате компетенциите си – какво знаете и кое не познавате. Не се оставяйте да ви убедят да инвестирате в нещо, което не разбирате и с което не се чувствате спокойни.

Сложната лихва – 8-то чудо на света според Айнщайн

Ефектът на сложната лихва може да доведе до 20%-40% и повече по-голяма печалба на инвестицията, в зависимост от дължината на периода на олихвяване и честотата (брой периоди на олихвяване).

Сложната лихва е начин да се постигне по-голяма доходност от един актив чрез реинвестиране на текущата печалба от него, т.е. не изтегляме постигнатото увеличение, а го оставяме към първоначално инвестираната сума, за да се получи експоненциалният растеж от лихва върху лихва.

За да се види ефектът от сложната лихва са нужни две неща: реинвестиране на текущата доходност и време

За да използвате фактора време, започнете колкото можете по-рано. Сложната лихва е най-добрата възможност за млади инвеститори.

25-годишен човек, който иска да има 1 000 000 лв., когато навърши 60 години, ще трябва да инвестира всеки месец 880,21 лв., при прогнозна доходност от 5%.

35-годишен човек, който има същата цел, ще трябва да инвестира 1,679.23 лв. всеки месец при същите параметри.

На 45-годишен ще са му нужни 3,741.27 лв. всеки месец, за да натрупа същата сума при същата доходност.

Това е така, заради фактора време и броя на периодите на олихвяване. Пред 45 годишния инвеститор има времеви хоризонт от само 15 години. Докато инвестицията на 25 годишният инвеститор ще се олихвява 35 години.

Е, надявам се, че съм внесла малко повече яснота по темата и това ви е окуражило да направите следваща стъпка по посока инвестиция и осигуряване на бъдещето. Ако имате нужда от допълнителна консултация, на разположение съм.

Очаквайте и следващата статия, в която ще разгледам различните видове финансови инструменти – ползите и рисковете, които носят.

Използвани материали от :
Investopedia; ИДФК

========================
Ива Ангелова е дипломиран финансов консултант към ИДФК –Институт на Дипломираните Финансови Консултанти. Изготвя индивидуален финансов план за постигане на житейски финансови цели. Консултира в областта на личните финанси: оптимизиране на личен и семеен бюджет, спестявания, инвестиции, застраховки, данъци, кредити, анализ и сравнение на финансови инструменти.
От 2015 година е кредитен консултант къмКредитланд.
Съдейства за намиране на най-добри условия по предстоящи кредити или рефинансиране на настоящи. Офертите се подбират и сравняват от 15 най-големи банки, опериращи на Българския банков пазар. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *